Onder Artsen april 2021

Corona update: verder opschalen Covid-zorg en afschalen reguliere zorg

Ondanks de berichten in de landelijke media over versoepelingen is de druk op de Covid-zorg in ons ziekenhuis toegenomen. Medio april hebben we een volgende stap moeten nemen in het opschalen van onze Covid-zorg en verder afschalen van de reguliere zorg. 

We hebben hiervoor de reguliere zorg in de urgentiecategorie 4 en 5 afgeschaald. Zorg in de urgentiecategorie 1 t/m 3 blijven we geven zolang dit kan*. Het is vooralsnog niet nodig om hart- en kankerzorg uit te stellen. Hoewel de wachtlijst op een aantal plekken wel toeneemt, hoeven we in de huidige situatie deze zorg vooralsnog niet af te schalen. 

Goede regionale samenwerking 

Niet alleen in het St. Antonius, maar ook in de omliggende ziekenhuizen is de Covid-capaciteit in de afgelopen tijd verder uitgebreid. In de regio zijn goede afspraken gemaakt om de Covid-capaciteit zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen en indien nodig patiënten over te plaatsen. Zo hopen we gezamenlijk de druk in de regio behapbaar te houden. De coördinatie van eventuele overplaatsingen van Covid-patiënten gaat via het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS). Als er binnen de regio geen beschikbare capaciteit is, gaat overplaatsing via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

*Patiënten uit categorie 1 en 2 hebben binnen 1 week zorg nodig en patiënten uit categorie 3 binnen 6 weken. Voor patiënten uit categorie 4 en 5 staat deze termijn op 6 weken en langer. 

Terug naar boven