Onder Artsen april 2022

Advance care planning bij longkankerpatiënten in palliatieve fase

Binnen het St. Antonius Ziekenhuis zijn we druk bezig met het invoeren van advance care planningsgesprekken (ACP) voor kwetsbare en ongeneeslijk zieke patiënten. Op dit moment voeren we dergelijke gesprekken al met patiënten die de diagnose longkanker stadium IV (palliatieve fase) hebben gekregen. 

“Uit onderzoek blijkt dat 70% van de Nederlandse bevolking zelf al nagedacht heeft over medische beslissingen rond het levenseinde en 64% dit met naaste(n) besproken heeft. Daarentegen bespreekt maar 13% dit met een arts”, aldus Marieke Ausems, huisarts en kaderarts Palliatieve Zorg. 

“ACP heeft als doel de autonomie van patiënten te bevorderen, onder andere door een patiënt te helpen zijn doelen en voorkeuren voor medische behandelingen en zorg te formuleren en vast te leggen in een document. Een ander belangrijk doel van ACP is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven door stil te staan bij toekomstige scenario’s.” 

Doordat patiënten en naaste(n) beter voorbereid zijn, kan ACP een positief effect hebben op de laatste levensfase. “ACP zorgt voor betere afstemming tussen behandelwensen en de daadwerkelijke zorg die de patiënt ontvangt. Het voorkomt niet-passende zorg, zoals SEH-bezoeken, overbehandeling, ongewenste ziekenhuisopnames en het niet sterven op de plek van voorkeur.” 

Goede interdisciplinaire afstemming is essentieel voor het naleven van de wensen van de patiënt: alle betrokken zorgverleners – zowel binnen als buiten het ziekenhuis – moeten op de hoogte zijn van de besproken behandelwensen. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft daarom een ACP-formulier ontwikkeld welke, wanneer aangemaakt en ingevuld, zichtbaar is voor alle zorgverleners in het ziekenhuis. U als huisarts krijgt een afschrift wanneer gesprekken hebben plaatsgevonden. Het St. Antonius Ziekenhuis zoekt samenwerking in de ontwikkeling van een gezamenlijk digitale ACP-formulier met huisartsenzorggroepen. In 2023 staat dit onderwerp op de agenda van o.a. RegiozorgNu.  

Mogelijk heeft u als huisarts ook al eens over behandelwensen gesproken met uw patiënt. Wij vragen u deze informatie te delen in de verwijsbrief dan wel via digitale communicatielijnen met de behandelaren in het ziekenhuis, zodat uw patiënt, onafhankelijk van de plek waar hij of zij zich bevindt, altijd verzekerd is van passende zorg.

Terug naar boven