Onder Artsen december 2021

Slaapzorg in coronatijd

Patiënten die bij afdeling Slaapgeneeskunde komen, ontvangen na verwijzing een aantal vragenlijsten. Op basis van de reden van verwijzing en de resultaten van de vragenlijsten worden patiënten ingedeeld bij de longarts, KNO-arts of neuroloog. Hierdoor wordt de patiënt vrijwel altijd door de juiste specialist gezien, waardoor patiënten sneller het juiste onderzoek en de juiste behandeling krijgen. 

Korte wachttijd KNO-arts en neuroloog

Door grote drukte bij de longartsen door coronazorg is de wachttijd voor patiënten die zorg van een longarts nodig hebben opgelopen tot ongeveer twee maanden. Deze wachttijd ziet u als verwijzer ook in Zorgdomein. Voor patiënten die gezien moeten worden door de KNO-arts (bijvoorbeeld bij snurkklachten) of neuroloog (bijvoorbeeld vanwege insomnia, restless legs, parasomnie, verdenking narcolepsie) is de wachttijd echter heel kort, dus u kunt voor deze aandoeningen gerust verwijzen naar de afdeling Slaapgeneeskunde.

De afdeling Slaapgeneeskunde heeft het afgelopen jaar meer patiëntvriendelijke methoden geïntroduceerd voor het meten van slaapapneu. Hiervoor wordt Watchpat gebruikt en komend jaar ook NightOwl. Dankzij deze methoden is ook de wachttijd voor het meer uitgebreide slaaponderzoek polysomnografie veel korter geworden.

Nieuwe somnologen 

Wij willen graag kwalitatief goede slaapzorg bieden aan onze patiënten en daarvoor is een goed en up-to-date kennisniveau van alle medewerkers en specialisten nodig. We zijn daarom erg blij dat dit jaar twee specialisten van het slaapcentrum het diploma somnoloog behaald hebben. Er werken op de afdeling Slaapgeneeskude in totaal nu twee PA-somnologen, drie longarts-somnologen, drie neurologie-somnologen en één KNO-somnoloog.  

Terug naar boven