Onder Artsen februari 2021

Britse coronavariant, opschalen coronazorg en afschalen reguliere zorg

In het St. Antonius Ziekenhuis volgen wij de ontwikkelingen rondom de Britse coronavariant en de eventuele toename van coronapatiënten op de voet. Medio januari werd bekend dat ook in de regio Utrecht deze Britse variant is aangetroffen. Het RIVM controleert hier steekproefsgewijs op. We zijn daarom extra alert. 

We hebben onze coronazorg flexibel en wendbaar ingericht, zodat we snel kunnen schakelen bij toe- en afname. We passen het aantal bedden voor reguliere zorg aan bij een lichte afname van het aantal coronapatiënten voor patiënten die op korte termijn zorg nodig hebben. We houden hierbij rekening met de belastbaarheid van medewerkers en de (regionale) afspraken die zijn gemaakt. Zo kunnen wij meer doen voor onze huidige patiënten én zijn we voorbereid op een toename van coronapatiënten die komende weken kan plaatsvinden.

Terug naar boven