Onder Artsen februari 2021

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar behandeling COVID-19 met convalescentplasma

De CoV-Early studie onderzoekt of een behandeling met plasma met daarin antistoffen tegen het coronavirus het herstel van corona versnelt en kan voorkomen dat mensen in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Recent onderzoek toont dat coronapatiënten die behandeld worden met antistoffen minder vaak in het ziekenhuis terecht komen. Deze behandeling werkt alleen als ze zo snel mogelijk na de positieve coronatest gebruikt wordt. Ook in plasma van genezen coronapatiënten zitten antistoffen. Dit plasma zou een behandeling voor corona kunnen zijn. Dat willen we aantonen in een landelijk onderzoek, de CoV-Early studie.

Veel ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius, werkt mee aan dit onderzoek. De patiënt kan zich zelf aanmelden voor deelname aan de studie. Zonder uw hulp is de studie niet mogelijk!

Heeft u in uw praktijk of VVT-instelling een patiënt met COVID-19 van 50 jaar of ouder dan komt deze misschien in aanmerking, maar alleen indien de COVID-19 symptomen niet langer dan 7 dagen bestaan.

U kunt de patiënt wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan dit onderzoek. Hij of zij kan op de website van de studie (www.coronaplasmastudie.nl) er zelf alles over lezen EN zich aanmelden voor deelname. Erasmus MC neemt dan rechtstreeks contact op met de patiënt.

Wie komt in aanmerking voor de studie?

  • Alle patiënten van 70 jaar of ouder die minder dan 8 dagen ziek zijn
  • Patiënten van 50 tot 69 jaar wanneer ze een bijkomende risicofactor hebben (o.a. chronische longziekte, hartziekte, diabetes, BMI van 35 of meer). De hele lijst aan risicofactoren is te vinden op www.coronaplasmastudie.nl 

Voor informatie voor huisarts of specialist ouderengeneeskunde: E-mail naar het landelijke coördinatiepunt (meermaals per dag gelezen) covearly.study@erasmusmc.nl of bel tijdens kantooruren naar 088 320 0417, coördinatie voor het St. Antonius Ziekenhuis.

Terug naar boven