Onder Artsen februari 2021

Thuismonitoring coronapatiënten

Tijdens de eerste coronagolf was de druk op de bedden hoog in het St. Antonius Ziekenhuis. Een van de manieren om deze druk te verminderen bleek de thuismonitoring. Binnen 2,5 week werd een team opgericht voor het thuis monitoren van patiënten, hierdoor werd het vervroegen van ontslag mogelijk. Nu, tijdens de tweede golf is de winst blijvend, zo’n gemiddeld 20 patiënten worden in de thuissituatie gevolgd en steeds meer ziekenhuizen nemen onze werkwijze over.

Hoe gaat het in zijn werk?

Zodra een patiënt de stabiele fase van de Covid-infectie heeft bereikt, is er vaak nog enkele dagen zuurstof nodig. Patiënten worden met zuurstof, een persoonlijk behandelplan om de zuurstof af te bouwen, een saturatiemeter en een app om dagelijks meermaals hun klachten en de saturatie in te vullen, ontslagen. De uitslagen uit de app komen binnen bij het thuismonitorteam. Bij afwijkende waardes en op vaste momenten is er contact met patiënten. Zo worden ze geholpen met de zuurstof en met de onzekerheden rondom Covid in de thuissituatie. Zo ontlasten we het ziekenhuis zonder de 1e lijn te belasten. Alleen als er in de thuissituatie problemen ontstaan die niet gerelateerd zijn aan Covid, wordt patiënten aangeraden contact op te nemen met de huisarts, of nemen wij contact op met de huisarts met deze vragen.

Zowel bij ontslag uit het ziekenhuis als bij ontslag uit de monitoring wordt er een brief gestuurd naar de huisarts over het beloop van de opname, de start en het stoppen van de thuismonitoring.

In de 1e golf waren er bij de eerste 33 patiënten maar bij 2 patiënten interventies van de huisarts nodig, in de tweede golf is dit vergelijkbaar. Dus met een beperkte belasting van de eerste lijn kan er een belangrijke verlichting plaatsvinden in het ziekenhuis. Dit programma is zo succesvol dat er inmiddels meer dan 15 Nederlandse en Engelse ziekenhuizen zijn die deze thuismonitoring hebben toegepast, waaronder sinds kort ook het Diakonessenhuis Utrecht. Daar zijn we blij mee en trots op.

Terug naar boven