Onder Artsen juni 2022

Vergoeding obesitasmedicijn Saxenda

Het percentage mensen met overgewicht en obesitas neemt steeds verder toe. Als verwijzer heeft u hier waarschijnlijk dagelijks mee te maken. Onlangs heeft het Zorginstituut voor het eerst een medicijn goedgekeurd om obesitas te behandelen. Het gaat om het middel Saxenda. Wij krijgen regelmatig vragen van verwijzers over de vergoeding van dit obesitasmedicijn. 

De behandeling met Saxenda zit sinds 1 april 2022 in het basispakket, maar dit obesitasmedicijn wordt niet voor iedereen vergoed. Er zit namelijk een aantal voorwaarden aan. Het medicijn wordt vergoed voor volwassenen die:

  • een BMI boven de 40 hebben of
  • een BMI boven de 35 hebben in combinatie met bijvoorbeeld een hart- en vaatziekte, artrose of slaapapneu of
  • een BMI van 35 of hoger hebben en al deelnemen aan een gecombineerde leefstijl interventie (GLI).

Daarnaast mag de patiënt geen diabetes mellitus type 2 hebben en (nog) niet in aanmerking komen voor een maagverkleining. Het medicijn moet altijd gecombineerd worden met een GLI. 

Onverzekerde zorg

Mensen met overgewicht of obesitas die niet in aanmerking komen voor vergoeding van Saxenda, kunnen bij de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) terecht voor diverse opties van onverzekerde zorg. Denk bijvoorbeeld aan een maagballon, POSE of medicatie. Alle behandelingen worden gecombineerd met een leefstijlprogramma, waarin wordt gekeken welke factoren van invloed zijn op het overgewicht en waar de persoonlijke behoefte van de patiënt ligt. 

Heeft u vragen over uw rol als huisarts in dit traject of wilt u meer weten over de behandelingen die de NOK aanbiedt? Kijk dan op de website van de NOK.

Terug naar boven