Onder Artsen maart 2021

Poli Revalidatiegeneeskunde, nu en in de toekomst

Veel policontroles gaan via (beeld)bellen en we verwachten dat dit voor een deel van onze patiënten zo zal blijven. Toch worden sinds kort steeds meer patiënten weer in het ziekenhuis gezien voor een intake. Bij het bepalen van de urgentie maken de revalidatieartsen gebruik van de NZa urgentielijst die voor revalidatiegeneeskunde is vastgesteld in samenwerking met de Vereniging voor revalidatieartsen (VRA). Hierdoor mogen bijvoorbeeld patiënten met een neurologische aandoening wel al gezien worden, maar patiënten met chronische pijnklachten nog niet. Voor die laatste groep patiënten is een aanvullend advies gemaakt dat u ontvangt als de patiënt is aangemeld. Zo kunnen er al stappen worden ondernomen in de tijd dat de patiënt moet wachten op een afspraak. 

Post Covid-19 revalidatie

Patiënten die vanwege Covid-19 opgenomen zijn geweest, krijgen bij ontslag dit advies mee van de fysiotherapeut en diëtist. Na een opname kunnen deze patiënten, naast benauwdheid en vermoeidheid, nog veel uiteenlopende klachten hebben. Op de post Covid-19 poli maken we met behulp van 10 vragen een inschatting of aanvullend advies of behandeling geïndiceerd is.  Alle onderwerpen die in deze vragen aan bod komen en het bijbehorend advies zijn ondergebracht in een folder.

Aangezien patiënten die thuis Covid-19 hebben doorgemaakt ook dergelijke klachten kunnen hebben, delen we hierbij de bewuste vragen:

  1. Zijn er op dit moment nog lichamelijke klachten, zoals verminderde conditie of spierkracht, of benauwdheid/kortademigheid?
  2. Heeft u klachten van toegenomen vermoeidheid, verminderde belastbaarheid of verminderd uithoudingsvermogen?
  3. Zijn er problemen met slikken?
  4. Zijn er problemen met spreken?
  5. Heeft u last van verminderde eetlust, of om een andere reden moeite om voldoende te eten?
  6. Bent u sneller boos, verdrietig of somber?
  7. Voelt u zich toegenomen angstig of onzeker?
  8. Heeft u last van herbelevingen of nachtmerries?
  9. Heeft u moeite met aandacht, geheugen of planning?
  10. Ervaart u beperkingen bij het oppakken van uw dagelijkse werkzaamheden, zoals werk of hobby’s?

Als uit de antwoorden blijkt dat er sprake is van meervoudige problemen, kan een poliklinische (multidisciplinaire) revalidatiebehandeling (PRB) geïndiceerd zijn. Er is al een PRB-programma voor Post IC syndroom (PICS). Dit programma is nu aangevuld met post Covid-19 specifieke aspecten.  

Mocht u vragen hebben over een post Covid-19 patiënt in uw praktijk, neem dan gerust contact(externe link) met ons op.

Terug naar boven