Onder Artsen maart 2022

Dagopname Spoed Diagnostiek Ouderengeneeskunde

Kwetsbare ouderen kunnen sinds kort vijf dagen per week terecht op de Dagopname Spoed Diagnostiek Ouderengeneeskunde (SDO). De SDO in het St. Antonius bestaat al langer, maar onlangs is de kliniek uitgebreid en kunnen oudere patiënten met complexe medische problemen er vijf dagen per week terecht.

De SDO is er speciaal voor ouderen met complexe problemen voor wie een traject op de reguliere polikliniek te belastend is en die anders het risico zouden lopen om via de Spoedeisende Hulp te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Voorbeelden van in te sturen problematiek:

  • (Sub)acute achteruitgang bij ouderen met multi-morbiditeit;
  • (Sub)acute functionele achteruitgang bij kwetsbare ouderen;
  • (Sub)acute achteruitgang in mobiliteit;
  • (Sub)acute cognitieve achteruitgang, c.q. delier, voor aanvullend onderzoek naar oorzaak;.
  • Ernstig gewichtsverlies, zodanig dat ziekenhuisopname dreigt;
  • Patiënten die om een andere reden op korte termijn een multidisciplinair assessment nodig hebben.

Een patiënt verwijzen

Een patiënt doorsturen kan door middel van telefonisch overleg met de dienstdoende klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Na telefonisch overleg en akkoord kunt u de patiënt vervolgens eenvoudig doorverwijzen via ZorgDomein.

Terug naar boven