Onder Artsen maart 2022

Even voorstellen… Rosa de Jager, internist ouderengeneeskunde

jager_rosa_de_1125682_mg_9832_0

Rosa de Jager is onlangs gestart als internist ouderengeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis.

Wat doe je precies in het St. Antonius?

“Ik ben werkzaam binnen de vakgroep ouderengeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis. Ik werk op de polikliniek, waar ik patiënten zie met complexe problematiek, maar ook op de dagkliniek Spoed Diagnostiek Ouderen voor meer acute problematiek. Daarnaast zijn we betrokken bij de oudere patiënt, die wordt opgenomen met een heupfractuur. Verder richt ik me op het onderwijzen van artsen (in opleiding) binnen de ouderengeneeskunde, zowel in het ziekenhuis als landelijk.”

Wat zijn je ambities?

“Er is in het St. Antonius veel aandacht voor hoe we de zorg nog beter kunnen maken voor kwetsbare ouderen. Zo zijn we een zorgpad aan het ontwikkelen voor elke kwetsbare oudere patiënt in ons ziekenhuis en komt er ook een zorgketen kwetsbare ouderen. Mijn ambitie is dat iedere zorgverlener in ons ziekenhuis een kwetsbare oudere leert herkennen en dat daarna ook de juiste vervolgstappen worden ingezet.”

Wat is je relatie met huisartsen?

“De zorgketen kwetsbare ouderen beperkt zich niet alleen tot het ziekenhuis. We willen graag ook buiten het ziekenhuis weten waar bijvoorbeeld huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde behoefte aan hebben om de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt zo goed mogelijk te kunnen regelen. Ik kijk ernaar uit om hierin nauwer samen te werken!”

Wat kun je vertellen over je privésituatie? 

“Ik ben getrouwd met Viktor en wij hebben samen drie kinderen.”

Mocht u meer willen weten over de ontwikkeling van de zorgketen kwetsbare ouderen of hierover mee willen denken, mail dan vooral naar: ro.de.jager@antoniusziekenhuis.nl

Terug naar boven