Onder Artsen mei/juni 2021

Looptest direct aanvragen via ZorgDomein

Sinds juni 2020 kunt u direct een looptest aanvragen via ZorgDomein, zonder tussenkomst van een vaatchirurg. Na het onderzoek ontvangt u de uitslag met een algemene uitleg hoe deze geïnterpreteerd moet worden. Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen met de vaatchirurg. 

Met deze mogelijkheid dragen we bij aan een verbeterde toegankelijkheid van vaatlabs in Nederland. In 2019 riep het Zorginstituut hiertoe op namens betrokken partijen bij het verbetertraject Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), zodat huisartsen volgens de multidisciplinaire richtlijn zelf de behandeling kunnen inzetten bij de diagnose.

Looptest geeft uitsluitsel over arteriële insufficiëntie en helpt differentiëren

Bij een looptest wordt de enkel-armindex (EAI) over een bepaalde tijdsduur gemeten nadat de patiënt op een loopband gelopen heeft. De looptest heeft verschillende voordelen:

  • Bij een EAI-meting in rust kan perifeer vaatlijden vastgesteld worden indien de index <0.90 is. Dit toont echter nog niet aan of er sprake is van arteriële insufficiëntie. De looptest kan hier uitsluitsel over geven. Indien de EAI tijdens het lopen daalt (een gevolg van spierarbeid), is er sprake van arteriële insufficiëntie. Dit kan helpen om te differentiëren tussen vasculaire en neurogene claudicatio klachten. 
  • Met de uitslag van de looptest kan in de huisartsenpraktijk al gedifferentieerd worden op bovengenoemde klachten. 
  • Indien nodig, kunt u de patiënt direct naar de neuroloog verwijzen of starten met gesuperviseerde looptraining en cardiovasculair risicomanagement (leefstijl en medicamenteus). 
  • Met behulp van de looptest kunnen de pijnvrije en maximale loopafstand worden beoordeeld.

Looptest aanvragen via ZorgDomein: Diagnostiek > functieonderzoek> Enkel-arm Index meting met inspanningstest (looptest). De gemiddelde toegangstijd voor een looptest is ongeveer drie weken. De uitslag wordt samen met een algemene uitleg per post verstuurd.

Terug naar boven