Onder Artsen oktober 2021

Aanpassingen ZorgDomein Urologie

Het zorgaanbod ZorgDomein van Urologie is op een aantal punten aangepast en hiermee vereenvoudigd en voor alle locaties gelijkgetrokken. Een aantal afspraken is komen te vervallen, waarvoor de reguliere optie in de plaats is gekomen, en een aantal afspraken zijn op enkele punten aangepast. De wijzigingen zijn verwerkt in ZorgDomein. Deze aanpassingen zijn afgestemd in het Huisartsen en Specialisten Overleg.

Terug naar boven