Onder Artsen oktober 2021

Hoge toegangstijden polikliniek MDL

De druk op de MDL-polikliniek is al jaren te hoog. Door een toenemende zorgvraag vanwege uitgestelde zorg na de Covid-pandemie is de wachttijd voor een consult voor reguliere MDL-patiënten inmiddels opgelopen tot 8 maanden. Helaas zien wij ons daarom genoodzaakt om reguliere verwijzingen naar de polikliniek MDL kritisch te beoordelen en te categoriseren op basis van medische urgentie. Dit vinden we heel vervelend en onwenselijk. Voor u en onze zorgverleners, maar bovenal voor patiënten die nu lang moeten wachten op zorg. Het liefst zouden we alle patiënten zo snel mogelijk willen helpen, maar gezien de drukte hebben we helaas moeten besluiten verwijzingen van alle nieuwe patiënten met een lage urgentie af te wijzen. 

Triage op basis van medische urgentie voor nieuw verwezen patiënten voor de poli MDL

Wanneer bij triage de medische urgentie van de zorgvraag/verwijzing als laag ingeschat wordt, ontvangt u een brief waarin vermeld wordt dat we de verwijzing niet kunnen accepteren. We adviseren in zo’n geval om samen met de patiënt naar een andere oplossing te zoeken voor zijn/haar zorgvraag. Te denken valt aan een verwijzing naar een ander ziekenhuis of ZBC (wachttijden via ZorgDomein in te zien) of, als dat medisch verantwoord is, de verwijzing een aantal maanden uit te stellen.

Verwijzingen voor spoedpoli en endoscopie

De verwijzingen voor de spoedpoli of voor endoscopisch onderzoek met sedatie kunnen nog wel binnen acceptabele tijd ingepland worden en kunnen als gebruikelijk verwezen worden via ZorgDomein.

We realiseren ons dat dit een zeer onwenselijke situatie is. In het aankomende jaar hopen wij dat deze extreme druk op onze (ambulante) MDL-zorg is afgenomen. Ondertussen doen we er alles aan om zowel de uitgestelde zorg in te halen als de reguliere zorg weer binnen acceptabele termijnen te kunnen leveren. Dat doen we onder meer door zorg waar mogelijk anders te organiseren. Bijvoorbeeld door samenwerkingen te zoeken en minder fysieke en meer telefonische of video-afspraken in te plannen. Maar ook door mogelijkheden te onderzoeken als extra arbeidstijd en daarnaast in te zetten op werving, opleiding en behoud van schaars personeel. In de tussentijd hopen wij op uw begrip.

Terug naar boven