Onder Artsen oktober 2021

Vanaf 1 januari 2022: EPO voorschrijven door ziekenhuizen

Met ingang van 1 januari 2022 vindt overheveling plaats van de erytropoëtische groeifactoren (epoëtines) en de kolonie-stimulerende factoren (G-CSF) naar de ziekenhuizen. Dit betekent dat het ziekenhuis vanaf 2022 verantwoordelijk is voor de levering van deze geneesmiddelen voor alle patiënten, zowel intramuraal als extramuraal. De patiënten waarvoor het ziekenhuis reeds extramuraal voorschrijft zijn in beeld. Er is echter een kleine groep patiënten die EPO krijgen via de huisarts als onderdeel van een conservatieve behandeling bij ernstig nierfalen. 

Indien u EPO voorschrijft, dan kunt u contact opnemen met het St. Antonius Ziekenhuis via communicatie@antoniusziekenhuis.nl. Om privacy van patiënten te waarborgen vragen wij u om u om patiëntgegevens uitsluitend via beveiligde mail te sturen. Wij kunnen dan in overleg de medicatie overheveling van de deze patiënt regelen.

Terug naar boven