Onder Artsen September 2022

Antonius thuis: veilige zorg zonder extra belasting voor huisarts

Auto antonius

Het St. Antonius wil dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Die juiste plek is niet altijd in het ziekenhuis. We begrijpen dat sommige huisartsen zich zorgen maken over de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis. Zo lezen we in de Verscheurkalender, die in het kader van ‘Help de huisarts verzuipt’ is gepubliceerd, onder meer: “Ziekenhuisspecialisten besteden hun controles uit aan huisartsen.” Graag leggen we uit hoe we met Antonius Thuis juist ook ervoor willen zorgen dat huisartsen minder worden belast.

Tijdens de Covid Pandemie zijn we gestart met thuismonitoring voor coronapatiënten. Zij krijgen zuurstof mee naar huis, voeren dagelijkse metingen uit en worden vanuit het ziekenhuis gemonitord en begeleid. Inmiddels monitoren en begeleiden we niet alleen coronapatiënten thuis maar ook patiënten met COPD, met luchtweginfectie na longtransplantatie, met atrium fibrilleren, met influenza, voor longfibrosepatiënten en bij reuma of pijn. Binnenkort komen daar de ziektebeelden Hartfalen, PSA-controle, Astma, Huidinfectie en Diabetes bij. 

Niet alleen monitoren we patiënten thuis. Steeds vaker kunnen we ook behandelingen aan huis verzorgen. Veel patiënten zijn er enthousiast over: "Thuis voel ik me minder patiënt dan in het ziekenhuis

Regie bij patiënt zonder dat huisarts extra wordt belast

Met thuismonitoring zorgt het St. Antonius ervoor dat er minder poliklinische controles nodig zijn. De patiënt doet immers zelf en vaker metingen die continu worden gemonitord. Controle vindt dus ook vrijwel continu plaats. Eventuele wijzigingen in het ziektebeloop worden hierdoor sneller gesignaleerd en aangepakt. Dat voorkomt achteruitgang of zelfs een heropname of zwaardere behandelingen. De continue controle op afstand geeft bovendien een veilig gevoel en werkt geruststellend voor de meeste patiënten. We verwachten dan ook dat thuismonitoring zal bijdragen aan minder huisartsbezoeken.

In de toekomst is het streven dat ook huisartsen gebruik kunnen maken van de diensten van het Thuismonitoring Team om zo met elkaar het aantal spreekuurcontroles verder te beperken.

Medisch manager Transmurale zorg Arend-Jan Meinders: "We denken hiermee echt bij te dragen aan het toegankelijk houden van de zorg en aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. We beseffen ons ook dat een verandering als dit vragen op kan roepen, bij de patiënt maar ook bij de huisarts. En het kan natuurlijk ook gebeuren dat een patiënt die in thuismonitoring zit, toch de huisarts benadert in plaats van het ziekenhuis. Mocht dat gebeuren, dan horen we dat graag terug en kijken we hoe we het proces hierop kunnen verbeteren. Graag zoeken we bij de doorontwikkeling ook de afstemming met de eerste lijn’.

Terug naar boven