Onder Artsen September 2022

Samenwerking met PoliDirect voor dermatologie

Vanaf september 2022 werken het St. Antonius Ziekenhuis en PoliDirect samen, in een proef op het gebied van Dermatologie. Op de berichtgeving hierover, ontvingen we positieve reacties, maar ook een paar vragen van huisartsen. We geven daarom graag nog een korte toelichting op deze pilot.

Een vraag die we bijvoorbeeld kregen was: “Is dit geen zorg die bij de huisarts thuis hoort?” We kunnen laten weten dat het om aandoeningen gaat die echt door een dermatoloog gezien moeten worden en dus niet bij de huisarts thuis horen. De voorbeelden die in het eerdere bericht stonden waren niet goed gekozen/geformuleerd. Het betreft echt specialistische zorg waarvoor een verwijzing van de huisarts nodig is.

Het uiteindelijk doel van de pilot is om aan te tonen dat dit type zorg met deze samenwerking efficiënter en daardoor goedkoper kan worden uitgevoerd. Specialistische laagcomplexe zorg is in een ZBC immers goedkoper dan in een topklinisch ziekenhuis. Ook proberen we de zorg voor patiënten met huidaandoeningen op deze manier  toegankelijk te houden. Uiteraard zoeken we ook de samenwerking met de eerste lijn op. Zo zetten we steeds meer in op teleconsulten, waardoor we dus meer zorg in de 1e lijn houden. In 2021 is het percentage teleconsulten bij dermatologie gestegen naar 8,2 % ten opzichte van 3,4 % van alle consulten in 2019.

Het spreekuur van de St. Antonius dermatologen is inmiddels bij wijze van proef gestart voor 1 dagdeel per week, bij PoliDirect in Nieuwegein aan de Weverstedehof 6. Patiënten kunnen na verwijzing door de huisarts, rechtstreeks een afspraak maken bij PoliDirect. 
Zodra de resultaten van deze proef bekend zijn (naar verwachting over een jaar) delen we deze uiteraard graag met u.

Terug naar boven