Informatie voor zorgprofessionals

Samenwerking in de zorg

St. Antonius Ziekenhuis gelooft in samenwerking in de zorg.

Trijn

Trijn(externe link) is een regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen en Saltro, gericht op het werken aan zorg én patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied.

Vanuit Trijn zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt rondom ouderenzorg en chronische ziekten zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen.

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht

Meander Medisch Centrum in Amersfoort, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) werken vanaf 1 april 2017 samen voor de behandeling van tumoren in de maag, lever, alvleesklier, slokdarm en galblaas. Voor de behandeling van deze zeldzame tumoren hebben de drie ziekenhuizen het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) opgericht. RAKU brengt de kennis en kunde uit de regio Utrecht op het gebied van deze kankersoorten samen in één team. Door de samenwerking bundelen de ziekenhuizen hun kennis en ervaring zodat patiënten meer en betere behandelmogelijkheden en betere overlevingskansen hebben. Ook kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding wordt met elkaar gedeeld, zodat er meer onderzoek naar nieuwe behandelingen kan worden gedaan.

De operaties voor een specifieke tumorsoort worden uiteindelijk zoveel mogelijk op een gespecialiseerde ziekenhuislocatie uitgevoerd. ‘Minor' leveroperaties worden in alle drie de ziekenhuizen verricht. ‘Major’ leveroperaties en operaties gericht op galweg/blaas- en primaire levertumoren, worden daarentegen uitsluitend in het UMC Utrecht verricht. Datzelfde geldt voor slokdarmoperaties en neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier. Maagoperaties zullen veelal plaatsvinden in het UMC Utrecht of het Meander Medisch Centrum. De alvleesklieroperaties zullen gecentreerd worden in het St. Antonius Ziekenhuis. Er is een gezamenlijk regionaal RAKU-operatieteam voor respectievelijk slokdarm/maag en lever/alvleesklier/galblaas/galwegen dat de ingrepen uitvoert op betreffende operatielocatie.

Wat betekent dit voor u als huisarts?

  • U kunt uw patiënten net als voorheen gewoon doorverwijzen naar een van de drie ziekenhuizen. U wordt goed op de hoogte gehouden over de behandeling van uw patiënt en de zorg daaromheen.

Wat betekent dit voor de patiënt?

  • De patiënt krijgt een vast contactpersoon die hem gedurende het totale behandeltraject begeleidt en zijn vragen kan beantwoorden. Dit is een verpleegkundig specialist.
  • Het eerste gesprek, de controles en nabehandeling (met bijvoorbeeld chemotherapie) vinden plaats in het eigen ziekenhuis van de patiënt. De operatie van de patiënt kan bij bepaalde tumorsoorten plaatsvinden op een andere, gespecialiseerde ziekenhuislocatie. 
  • De persoonlijke situatie van de patiënt wordt door diverse specialisten uit de drie ziekenhuizen besproken in een multidisciplinair overleg. Dat vindt plaats in het UMC Utrecht. De specialisten nemen alle behandelmogelijkheden in combinatie met de persoonlijke wensen van de patiënt door en leggen samen de best passende behandeling aan de patiënt voor.
Terug naar boven