Informatie voor zorgprofessionals

Samenwerking in de zorg

St. Antonius Ziekenhuis gelooft in samenwerking in de zorg

Trijn

Trijn is een regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen en Saltro, gericht op het werken aan zorg én patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied.

Vanuit Trijn zijn regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt rondom ouderenzorg en chronische ziekten zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen.

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht

Meander Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) werken vanaf 1 april 2017 samen voor de behandeling van tumoren in de maag, lever, alvleesklier, slokdarm en galblaas. Voor de behandeling van deze zeldzame tumoren hebben de drie ziekenhuizen het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) opgericht. Sindsdien hebben ook het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Rivas Zorggroep zich bij deze samenwerking aangesloten.

RAKU brengt de kennis en kunde uit de regio Utrecht op het gebied van deze kankersoorten samen in één team. Door de samenwerking bundelen de ziekenhuizen hun kennis en ervaring, zodat patiënten meer en betere behandelmogelijkheden en betere overlevingskansen hebben. Ook kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding wordt met elkaar gedeeld, zodat er meer onderzoek naar nieuwe behandelingen kan worden gedaan.

De operaties voor een specifieke tumorsoort worden uiteindelijk zoveel mogelijk op een gespecialiseerde ziekenhuislocatie uitgevoerd. ‘Minor' leveroperaties worden in meerdere ziekenhuizen verricht. ‘Major’ leveroperaties en operaties gericht op galweg/blaas- en primaire levertumoren worden uitsluitend in het UMC Utrecht verricht. Datzelfde geldt voor slokdarm- en maagoperaties. De alvleesklieroperaties zijn gecentreerd worden in het St. Antonius Ziekenhuis. Er is een gezamenlijk regionaal RAKU-operatieteam voor respectievelijk slokdarm/maag en lever, alvleesklier, galblaas en galwegen dat de ingrepen uitvoert op betreffende operatielocatie.

Wat betekent dit voor u als huisarts?

  • U kunt uw patiënten net als voorheen gewoon doorverwijzen naar een van de ziekenhuizen. U wordt goed op de hoogte gehouden over de behandeling van uw patiënt en de zorg daaromheen.

Wat betekent dit voor de patiënt?

  • De patiënt krijgt een vast contactpersoon die hem gedurende het totale behandeltraject begeleidt en zijn vragen kan beantwoorden. Dit is een verpleegkundig specialist.
  • Het eerste gesprek, de controles en nabehandeling (met bijvoorbeeld chemotherapie) vinden plaats in het eigen ziekenhuis van de patiënt. De operatie van de patiënt kan bij bepaalde tumorsoorten plaatsvinden op een andere, gespecialiseerde ziekenhuislocatie. 
  • De persoonlijke situatie van de patiënt wordt door diverse specialisten uit de drie ziekenhuizen besproken in een multidisciplinair overleg. Dat vindt plaats in het UMC Utrecht. De specialisten nemen alle behandelmogelijkheden in combinatie met de persoonlijke wensen van de patiënt door en leggen samen de best passende behandeling aan de patiënt voor.

Samenwerking met slaapzorg-gerelateerde praktijken

Onze afdeling Slaapgeneeskunde werkt samen met diverse eerstelijns slaapzorg-gerelateerde praktijken in de regio Utrecht/Woerden, ieder met een eigen vakgebied. Als wij denken dat een patiënt  beter geholpen kan worden door een zorgverlener buiten ons ziekenhuis, dan verwijzen wij de patiënt bij voorkeur door naar een van deze praktijken. Hier vindt u een overzicht van de praktijken waar wij contact mee hebben. 

De afdeling Slaapgeneeskunde organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten met en voor deze praktijken, bijvoorbeeld om kennis uit te wisselen.  

Wilt u ook deel uitmaken van dit netwerk? Neem contact op met onze slaaptherapeut Linda Bronts via l.bronts@antoniusziekenhuis.nl.

Terug naar boven