Behandelingen & onderzoeken

Insulinepomp

Een insulinepomp is een medisch hulpmiddel dat de insulinepen kan vervangen. Er zijn inmiddels een aantal verschillende insulinepompen op de markt die geschikt zijn voor kinderen en jongeren.

Hoe werkt een insulinepomp?

In de insulinepomp zit alleen kortwerkende insuline. De pomp geeft over de hele dag (24 uur lang) constant een kleinere hoeveelheid van deze insuline. Dit noemen we ook wel de ‘basale’ insuline. Deze insuline vervangt de langwerkende insuline.

Op het moment dat je gaat eten, kan via de pomp gemakkelijk een extra dosis insuline worden gegeven, net zoals met een insulinepen gedaan wordt.

Soorten pompen

Tegenwoordig zijn er verschillende typen pompen: zogenaamde ‘patchpompen’ (plakpompen) en pompen met een infuusslangetje. Een belangrijk verschil tussen deze twee typen, is de communicatie met een sensor. 

Pompen met een infuusslangetje

De pompen met een slangetje kunnen verbinding maken met de glucose-sensor. Zo is de pomp altijd op de hoogte van de glucosewaardes en kan de pomp zelf de hoeveelheid insuline regelen met hulp van de glucosewaardes uit de sensor. Daarom noemen we deze pompen ook wel ‘slimme pompen’.

Hoewel deze pompen al veel beslissingen zelf goed kunnen maken, kunnen ze nog niet goed bepalen wanneer er gegeten wordt. Patiënten met zo’n pomp moeten daarom wel in de pomp invoeren wat en wanneer ze gaan eten.

Patchpompen

Momenteel zijn geen van de patchpompen ‘slim’. Dat betekent dat kinderen en ouders alle beslissingen over de hoeveelheden insuline zelf moeten blijven maken, net als met een insulinepen. Fabrikanten van patchpompen zijn druk bezig om ook deze pompen met een sensor te laten verbinden, zodat de pompen slim worden. Wanneer deze pompen in Nederland daadwerkelijk beschikbaar worden, is nog niet duidelijk.

Zowel de infuusslangetjes als de patchpomp moet eens in de zoveel dagen vervangen worden. Hoe vaak dit is, hangt van het systeem af. Sommige worden iedere 3 dagen vervangen, anderen iedere 7 dagen.

Voor wie is een insulinepomp geschikt?

In principe is een pomp voor ieder kind of iedere jongere geschikt en beschikbaar. De keuze om van een insulinepen over te stappen naar een pomp is heel persoonlijk. Aan een pen zitten voor- en nadelen en dat geldt ook voor een pomp. Kinderen en ouders moeten dus uiteindelijk zelf beslissen of een pomp voor hen een goede stap zou zijn. Het diabetesteam kan helpen om de voor- en nadelen op een rij te krijgen.

Grofweg zijn er 2 redenen denkbaar om over te stappen op een pomp. Deze worden hieronder beschreven.

Medische redenen

Bij sommige patiënten is het lastig om met een insulinepen de glucosewaardes goed genoeg onder controle te krijgen en te houden. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn en soms komen we erachter dat er meteen insulinepen geen verbetering van de waardes meer mogelijk is. Het kan dan voor de (lange termijn) gezondheid van het kind beter zijn om over te stappen op een slimme pomp, omdat deze pompen het vaak veel beter en makkelijker lukt om de waardes stabiel te houden.

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven van een kind met diabetes vinden we erg belangrijk bij Diabetes Centraal. Daarnaast moeten we niet vergeten dat ook ouders van kinderen op een dag heel druk kunnen zijn met de diabetes van hun kind en voor sommige ouders beperkt dit ook voor hen de kwaliteit van leven. Dit zien we met name bij de wat jongere kinderen, maar het komt ook bij ouders van jongeren voor. Ook de kwaliteit van ouders verdient aandacht.

Wat de kwaliteit van leven bepaalt, verschilt erg van kind tot kind, en van ouder tot ouder. Ons team zal met jullie spreken om er samen achter te komen op welke manier een pomp het leven met diabetes aangenamer kan maken. Het stellen van concrete doelen is daarbij erg belangrijk.

Meer weten?

Deze informatie geeft een globaal overzicht over insulinepompen, maar er is nog veel meer. Mocht u of uw kind meer informatie willen, bespreek dit dan met het diabetesteam.

Tijdens de normale afspraken is er vaak tijd om een korte vraag hierover te beantwoorden. Het kan natuurlijk ook prettig zijn om meerdere vragen te kunnen stellen of om eens samen naar een aantal pompen te kijken. Daar maken we graag een losse afspraak voor om hier goed de tijd en aandacht voor te nemen.

Gerelateerde informatie

Code DC 05-B

Terug naar boven