Specialismen & behandelcentra

Kinder- en Jeugdpsychologie

De kinder- en jeugdpsychologen in het St. Antonius Ziekenhuis richten zich op de interactie tussen lichamelijke klachten of ziektebeelden en de psychosociale ontwikkeling bij kinderen.

Hiertoe behoort onderzoek naar de cognitieve functies van de hersenen en de relatie hiervan met gedrag. Bij cognitieve functies kunt u denken aan bijvoorbeeld concentratie, oriëntatie, waarnemen, denken, plannen en problemen oplossen.

Als uw kind onder behandeling is bij een kinderarts en (gerelateerde) psychische problemen heeft dan kan de kinderarts uw kind naar onze afdeling verwijzen. De kinder- en jeugdpsychologen bieden poliklinische diagnostiek en behandeling aan op verschillende locaties. Indien nodig bieden de psychologen van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychologie ook psychologische behandeling aan kinderen (en ouders) die zijn opgenomen op de kinderafdeling G2 en de afdeling Neonatologie. 

Kinder- en Jeugdpsychologie in het St. Antonius Ziekenhuis

Kennis en ervaring

Ons team bestaat uit allround GZ-psychologen en specialistische klinisch psychologen, met als subspecialisme kinderen en jeugdigen. Dit zijn deskundigen op het gebied van gedrag en opvoeding. Voorts hebben alle psychologen ruime ervaring en expertise op het gebied van medische psychologie.

Samenwerking

Behandeling vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met het medische team. Bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychologie kunt u te maken krijgen met een psychodiagnostisch medewerker als psychologisch onderzoek geïndiceerd is. Tevens kunt u te maken krijgen met een masterstudent in opleiding tot psycholoog of orthopedagoog.

Behandelmogelijkheden

Afhankelijk van de klachten, de leeftijd en in overleg met de ouders wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld waarin vaak gekozen wordt voor een combinatie van verschillende behandelingen. Tussentijds evalueren wij samen met u de behandeling. Bekijk hier alle behandelmogelijkheden. 

Aandachtsgebieden

Onze kinder- en jeugdpsychologen hebben bijzondere expertise op het gebied van:

  • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten;
  • opgroeien met een chronische ziekte (o.a. diabetes);
  • ontwikkelingsproblemen;
  • pedagogische problemen gerelateerd aan somatisch functioneren (onzindelijkheid, slaapproblemen en eetproblemen);
  • verwerking van (medisch) trauma;
  • neuropsychologie;
  • psychopathologie/ psychiatrische stoornissen;
  • indicatiestelling hulpverlening.
Terug naar boven