Nieuwsoverzicht Kindergeneeskunde

Eerder de juiste zorg voor ouders met huilbaby

St. Antonius opent ABC poli

Foto van een arts die met haar stethoscoop een baby onderzoekt

Slapeloze nachten, onzekerheid en stress door een ontroostbare baby. Per jaar worden er ongeveer 12.000 huilbaby’s geboren. “Ouders zoeken wanhopig naar oplossingen op internet, gaan naar de huisarts en naar het consultatiebureau om vervolgens doorverwezen te worden naar een kinderarts. Vaak zijn ouders uitgeput en soms krijgt het kindje onnodige medicatie en dieetvoeding. Dat moet anders,” stelt Ineke de Kruijff, kinderarts in het St. Antonius Ziekenhuis. Daarom start het St. Antonius op 8 april, in nauwe samenwerking met huisartsen en consultatiebureaus, een speciale poli, de Advanced Baby Care, kortweg ABC-poli om deze ouders van huilbaby’s eerder en dus beter te helpen.

Huilen is een van de vroegste en krachtigste vormen van communicatie. Tegelijkertijd is een huilende baby ook een van de meest stressvolle geluiden die er bestaat. Het Amerikaanse militaire detentiecentrum in Guantánamo Bay, Cuba gebruikt opnames van huilende baby’s zelfs als marteling. “Het viel ons op dat wij deze baby’s relatief laat zien in het ziekenhuis. Vaak zijn er al meerdere voedingen uitgeprobeerd en is er al medicatie opgestart en zijn de ouders zo gestrest en uitgeput dat ze niet tot nauwelijks open staan voor bijvoorbeeld troostmethodes. Het komt dan zelfs voor dat we de baby opnemen in het ziekenhuis, om zo de ouders ook rust te geven,” vertelt Ineke de Kruijff. “Daarom is het belangrijk dat ouders eerder de juiste zorg krijgen.”

Alle zorgverleners betrokken

Vanaf 8 april kunnen ouders door de huisarts en jeugdarts direct verwezen worden naar het speciale spreekuur voor huilbaby’s op de poli kindergeneeskunde. Op deze ABC poli wordt de baby gezien door een ervaren kinderarts samen met een medisch pedagogisch zorgverlener. Na een uitgebreid gesprek (anamnese) wordt de baby door de kinderarts lichamelijk onderzocht waarbij er uitgebreid aandacht is voor de groei en ontwikkeling. Een medisch pedagogisch zorgverlener helpt de ouders vervolgens bij het aanleren van de juiste troostmethodes.

Na het consult wordt vervolgbeleid afgesproken waarbij de medisch pedagogisch zorgverlener na één week contact heeft met de ouders over het toepassen van de troostmethodes. Na twee weken volgt een uitgebreide terugkoppeling aan de verwijzend huisarts of jeugdarts via videoconsult waarbij ook de ouders aansluiten. De verwachting is dat bij de meeste huilbaby’s geen medische oorzaak wordt gevonden.

Ouders en baby kunnen dan gerustgesteld en met de (medische) kennis opgedaan in het ziekenhuis weer terug naar de verwijzer voor eventuele verder begeleiding. Als er vervolgzorg nodig is, stemmen we met de verwijzer af welke zorg nog in het ziekenhuis moet gebeuren en welke zorg door de verwijzer wordt gegeven. Zo zijn alle zorgverleners om het gezin heen betrokken en weten ouders bij wie zij voor wat terecht kunnen. “We hopen hiermee te voorkomen dat er voor ouders onduidelijkheid ontstaat en ze niet weten wie wat doet. De ‘medische angel’ kan er op deze manier eerder worden uitgehaald,  hun baby krijgt geen onnodige medicatie en er zijn minder opnames nodig."

Digitale informatie

Naast een snelle verwijzing en een nauwe samenwerking met huisartsen en consultatiebureaus is de juiste betrouwbare, goed vindbare (digitale) informatie voor ouders ook van groot belang. Voorbeelden hiervan zijn www.opvoeden.nl en de recent gestarte site www.helpmijnbabyhuilt.nl. Daarnaast is met financieel support van het St. Antonius Ziekenhuis een speciale pagina ingericht op de cyberpoli waar 12 deskundigen klaar staan om vragen van ouders met huilbaby’s te beantwoorden. Ook zijn er interviews met ervaringen van ouders te vinden en zijn troostmethodes te bekijken. Ineke: “Je moet het zien vol te houden als ouders. Dan is het fijn om te weten dat bijvoorbeeld de eerste zes à zeven weken vaak het ergst zijn en dat het daarna vaak beter wordt.”

Toekomstgeluid

De start van de speciale poli is in ieder geval een stap in de goede richting. Naast het St. Antonius ziekenhuis start het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel in augustus ook met de ABC poli. Ineke hoopt dat andere ziekenhuizen het voorbeeld overnemen zodat ouders overal in Nederland eerder geholpen worden. Ook is Ineke de Kruijff op 24 maart 2022 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar huilbaby's. Door haar promotie is er meer informatie gekomen over de stress die het hebben van een huilbaby oplevert voor ouders en is ze nog meer gemotiveerd geraakt de zorg verder te verbeteren voor deze ouders.

Ook zamelt ze geld in voor het maken van een podcast over huilbaby’s. “In de toekomst zie ik het liefst dat stellen al tijdens de zwangerschap, of zelfs daarvoor al, uniforme informatie krijgen over het omgaan met een huilbaby,” vertelt Ineke. “Een podcast kan daarbij helpen. Hierdoor kunnen toekomstige ouders van een huilbaby zich op een gemakkelijke en prettige manier al enigszins voorbereiden en krijgen ouders van een huilbaby meer erkenning en controle.”

Terug naar boven