Kwaliteit en patiëntervaringen

Onze visie op kwaliteit

Het St. Antonius Ziekenhuis hecht veel waarde aan zorg van  hoge kwaliteit en is steeds bezig met hoe het nog beter kan. 

Daarom: 

  • meten we ziekenhuisbreed continu op alle essentiële gebieden de kwaliteit van zorg.
  • analyseren we klachten, incidenten, claims, complicaties, infecties, calamiteiten, en sterfgevallen om de aard, ernst en frequentie van (potentiële) schade inzichtelijk te krijgen.
  • sturen we op het borgen van kwaliteit van zorg door middel van instrumenten en projecten die in de lijn (via management en leidinggevenden) worden uitgezet.
  • krijgen afdelingen en maatschappen feedback op basis van metingen en analyses.
  • verantwoorden we de geleverde kwaliteit van zorg aan onze patiënten, de inspectie, accrediteurs (bijvoorbeeld Qualicor Europe) en verzekeraars.

NVZ Ziekenhuischeck

Het St. Antonius Ziekenhuis neemt deel aan de Ziekenhuischeck van NVZ. Hiermee geven ziekenhuizen in Nederland inzicht in hun kwaliteitsgegevens en bieden zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen.

De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden ook door artsen en ziekenhuizen zelf gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek.

Meer weten over onze kwaliteit? Bekijk de Ziekenhuischeck.

banner_ziekenhuischeck
Terug naar boven