Aandoeningen

Liesbreuk (hernia inguinalis)

Een liesbreuk is een uitstulping van de buikwand in de liesstreek; de overgang van de buik naar het bovenbeen. Aan de buitenkant is de breuk zichtbaar als een bult.

De breuk ontstaat doordat het buikvlies uitpuilt door een zwakke plek in de buikwand. In de breuk kan wat buikinhoud (vetweefsel of darm) zitten.

Een liesbreuk geeft in het algemeen geen pijnklachten maar leidt vaak tot een vervelend zeurend of trekkend gevoel. Vaak verdwijnt de bult weer als u gaat liggen en nemen de klachten af. In zeldzame gevallen zijn er blijvende pijnklachten. Dat kan wijzen op beklemming van de breukinhoud.

Op deze pagina snel naar

Meer over liesbreuk

Wat is de oorzaak van een liesbreuk?

Een liesbreuk kan aangeboren zijn of verworven. De aangeboren vorm komt bij kinderen voor en ontstaat doordat bij het indalen van de zaadbal (testis) een uitstulping van het buikvlies open blijft waar deze normaal gesproken sluit. De verworven vorm treedt op latere leeftijd op en ontstaat doordat de buikwand verzwakt is geraakt. Dat kan zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak bij iedereen gebeuren.

Gevolgen van een liesbreuk

Een liesbreuk verdwijnt niet vanzelf en wordt meestal geleidelijk aan groter. Een operatie is feitelijk de enige behandeling. Met bijvoorbeeld een breukband wordt het probleem niet opgelost. Een operatie is alleen nodig als er klachten zijn. Het risico van beklemming van de inhoud is erg klein en geen reden voor operatie. De operatie gebeurt meestal in dagbehandeling.

Resultaat van de behandeling

Met een operatie is een liesbreuk goed te verhelpen. De kans op terugkeer van de breuk (recidief) is klein: circa 1 tot 5%. Sommige patiënten houden na de operatie enige tijd gevoelsstoornissen in de liesstreek. In 2-4% van de gevallen betreft het een zenuwpijn die blijvend kan zijn, maar meestal verdwijnen deze klachten weer vanzelf in de loop van de tijd.

Symptomen

Een liesbreuk geeft een zeurend en trekkend gevoel in de lies. Ook is een bult zichtbaar in de liesstreek die verdwijnt bij het liggen.

Onderzoeken

Een liesbreuk is meestal eenvoudig te herkennen door de huisarts. Deze zal de patiënt meestal verwijzen naar de poli Chirurgie. Daar bekijkt de chirurg of aanvullend onderzoek noodzakelijk is, afhankelijk van de klachten en de gezondheid van de patiënt.

Behandelingen

Een liesbreuk kan op twee manieren worden behandeld: via een kijkoperatie of via een klassieke operatie. De arts bespreekt met de patiënt welke operatie in zijn situatie de beste optie is. Bij volwassen patiënten wordt in alle gevallen bij de operatie een kunststof matje ingebracht om de zwakke plek in de buikwand te verstevigen. Heeft u vragen of persoonlijke voorkeuren? Bespreek deze dan met uw arts.

Expertise en ervaring

De chirurgen van het St. Antonius voeren jaarlijks ruim 200 liesbreukoperaties uit met een kijkoperatie. Daarnaast passen we deze techniek meer dan 1.000 keer per jaar toe bij andere operaties in de buik. Onze chirurgen behoren daarmee in ons land tot de meest ervaren specialisten op dit gebied. Deze ervaring zien we terug in het geringe aantal complicaties: deze komen bij ons erg weinig voor. Naast de liesbreukoperaties met een kijkoperatie worden jaarlijks ook meer dan 200 patiënten met een liesbreuk geopereerd met een open klassieke operatie.

Gerelateerde informatie

Code
CHI 03-A