Nieuwsoverzicht Longcentrum

Jaap Swierenga Penning voor longarts Marjolein Drent

Wim Timens en Marjolein Drent met hun Swierenga Penning
Prof. dr. Wim Timens en prof. dr. Marjolein Drent met hun Jaap Swierenga Penning.

Prof. dr. Marjolein Drent ontving afgelopen vrijdag de Jaap Swierenga Penning voor haar verdiensten voor de behandeling van en onderzoek naar longziekten.

De Jaap Swierenga Penning wordt uitgereikt door de Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting en de Netherlands Respiratory Society (NRS). Swierenga was één van de eerste hoogleraren longziekten in Nederland, grondlegger van het longcentrum binnen het St. Antonius en voorvechter van samenwerking. 

Het selectiecomité roemt in haar motivering de jarenlange inzet van Drent rond interstitiële longaandoeningen (ILD) en sarcoïdose in het bijzonder. Ook benoemt het comité haar bijdrage aan aandacht voor vermoeidheid en dunne vezel neuropathie en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van leven. Tot slot heeft zij een belangrijke voortrekkersrol gespeeld in de multidisciplinaire zorg voor deze complexe aandoeningen. Daarbij stelt het comité vast dat veel pionierswerk van Drent inmiddels standaardzorg is, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Behalve Marjolein Drent ontving ook Prof. dr. Wim Timens, patholoog, verbonden aan het UMC Groningen  de Jaap Swierenga penning.

Marjolein Drent, tot voor kort longarts in het St. Antonius Ziekenhuis, is daaraan nog steeds verbonden als gast-senior onderzoeker bij het ILD Expertisecentrum. Daarnaast is zij emeritus hoogleraar interstitiële longziekten aan de Universiteit Maastricht en lid van de Witte Raven. Dat is de organisatie die zich richt op het zoeken naar de oorzaak van onverklaarbare klachten.

Terug naar boven