Home

Mission Impossible: antwoorden op de veelgestelde vragen

Organiseer de zorg zo dat verpleegkundigen twee keer zo veel patiënten kunnen helpen als nu, terwijl werkplezier en kwaliteit van zorg verbetert. Het leek een mission impossible, maar toch ligt er in het St. Antonius nu een plan, bedacht door verpleegkundigen.

Door een slimmere rolverdeling voor verpleegkundigen, de inzet van een digitaal platform en het meer betrekken van patiënten en familie, moet de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijven. De proef gaat dit najaar van start op twee verpleegafdelingen. We begrijpen dat dit ook vragen bij u kan oproepen. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen.

De pilot start aan het einde van het jaar op twee verpleegafdelingen in ons ziekenhuis: Urologie in Nieuwegein (F2) en Oncologie in Utrecht (5B). Op alle overige afdelingen blijft de zorg voor patiënten vooralsnog zoals we dat gewend zijn.

Belangrijk om te benadrukken is dat meehelpen vrijwillig is. We vragen naasten of zij in eerste instantie willen ondersteunen bij lichte niet-medische handelingen, zoals het opmaken van een bed, wassen en aankleden of het helpen bij eten en drinken. Daarnaast gaan we voorzichtig kijken of het ook mogelijk is naasten te vragen te helpen bij lichte verpleegkundige handelingen, zoals prikjes om trombose tegen te gaan en het geven van sondevoeding.

De proef is vrijwillig. Dat betekent dat we familieleden alleen vragen lichte zorgtaken op zich te nemen als zij dat zelf willen. Ook de patiënt moet dit willen. Wanneer een patiënt liever door een zorgverlener geholpen wil worden, dan kan dit natuurlijk en blijft de verpleegkundige de zorgtaken zelf doen. Ook als er na uitleg wordt getwijfeld of de familie dit goed kan overnemen, dan doet de zorgverlener het.

We vragen familieleden alleen te helpen als verpleegkundigen denken én ook zien dat dit veilig is. Verpleegkundigen leren de naasten alleen de taken aan als de familieleden daar zelf voor openstaan en schatten in of dit verantwoord is. Zo niet, dan doen verpleegkundigen de zorgtaken zelf en/of schakelen thuiszorg in na ontslag.

Wat er juridisch kan en mag wanneer we familieleden betrekken bij de zorg voor naasten in het ziekenhuis is iets dat we op dit moment nauwkeurig uitzoeken. Welke voorwaarden hier precies aan zitten en wat er kan en mag is duidelijk voordat we zullen starten met de pilot. We betrekken hierbij ook de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS.

Terug naar boven