Nieuws
3 april 2019

Update: samenwerking binnen de zorgketen in regio Utrecht

Van ziekenhuis naar herstel/revalidatiezorg

vacature revalidatiezorg

Dankzij de zes geworven ketenverpleegkundigen hebben we een winterunit in ons ziekenhuis gehad en is onlangs de winterunit in Het Haltna Huis in Houten geopend. Door deze pilot is de doorstroom naar de herstel/revalidatiezorg verbeterd. Nu wachten nog ongeveer 20 patienten om door te stromen naar herstel/revalidatiezorg; vorig jaar waren dat er nog ruim 40.

We hebben voor de winterunit zes ‘ketenverpleegkundigen’ geworven; zij zijn op 5 maart met de laatste 7 patiënten meeverhuisd naar ZorgSpectrum. De winterunit in ons ziekenhuis is hiermee gesloten. De verpleegkundigen zorgen nu voor patienten/cliënten in Het Haltna Huis op de winterunit.

Door deze samenwerking hebben we vanaf december 48 patiënten kunnen ondersteunen. Zij bleven gemiddeld 8,2 dagen op de winterunit. Van dit aantal kozen 17 patiënten ervoor verder te revalideren op de herstelafdeling van ZorgSpectrum, 12 patiënten konden terugkeren naar huis en de overige patiënten konden een nieuw thuis vinden in de langdurige zorg. De belangrijkste meerwaarde voor patiënten die op de winterunit verbleven, was het feit dat zij vroegtijdig konden starten met herstellen en revalideren. Meer dan op een reguliere afdeling in het ziekenhuis werd er in een vroegtijdig stadium gewerkt aan het herstel van de cliënt.

Voor de zomer gaan we de pilot evalueren en nadenken hoe dit project een vervolg kan krijgen.

Bericht van 8 oktober 2018

Vier instellingen, St. Antonius Ziekenhuis, ZorgSpectrum, AxionContinu en Careyn, bundelen hun krachten om goede, aansluitende zorg te bieden tijdens het komende griepseizoen. Het St. Antonius en ZorgSpectrum starten als eerste van de vier partijen met de werving van verpleegkundigen die flexibel meebewegen met de pieken van het aantal opgenomen patiënten.

Dit betekent concreet dat er verpleegkundigen gezocht worden die willen starten in het St. Antonius en daar ingewerkt worden voor de zorgverlening in de regionale keten. Met deze pilot verwachten de organiserende partijen een betere doorstroming in de keten te realiseren.

Elke winter neemt de vraag naar zorg tijdelijk toe. Voornamelijk veel ouderen worden door de griep getroffen. Het hebben van voldoende beschikbare zorgverleners in diverse zorginstellingen wordt daarbij een steeds grotere uitdaging. Het St. Antonius en de drie organisaties voor herstel- en revalidatiezorg, ZorgSpectrum, AxionContinu en Careyn, gaan daarom in regionaal verband samenwerken om met elkaar patiënten tijdens de winterperiode goede, aansluitende zorg te bieden.

Daarom start de pilot om gezamenlijk verpleegkundigen te werven die breed ingezet willen worden binnen de vier instellingen. Deze verpleegkundigen bewegen gedurende de winter flexibel mee met de grillige zorgvraag en de beschikbare personele capaciteit. De vier partijen noemen het ‘grenzeloze samenwerking binnen de zorgketen’. Zij willen denken in mogelijkheden en samen zorgen voor meer kwaliteit van leven voor de patiënten in de regio.

Wat houdt de samenwerking in?

De vier organisaties werken samen in de werving van zogenoemde ketenverpleegkundigen; de geworven verpleegkundigen vormen samen een flexibel verpleegteam. Dit betekent dat het team meebeweegt met de pieken in het patiëntenaanbod gedurende het griepseizoen. De partijen hopen hierdoor een betere doorstroming in de keten te bewerkstelligen. Hoe het er precies uit gaat zien, ligt nog niet vast. De vier partners gaan met elkaar ontdekken en ervaren hoe de beschikbare personele capaciteit optimaal ingezet kan worden op de plekken waar het op een bepaald moment tijdens de winterpiek het hardst nodig is.

Unieke kans voor verpleegkundigen

De geworven verpleegkundigen starten in het St. Antonius alwaar zij ingewerkt worden voor de zorgverlening in de keten. Wanneer de zorgvraag in ZorgSpectrum erom vraagt, vervolgt de verpleegkundige daar dus haar werk. Zo zijn deze verpleegkundigen breed inzetbaar in beide type instellingen. Voor verpleegkundigen is deze aanpak een unieke kans om gedurende een half jaar ervaring op te doen met ziekenhuiszorg én de herstel- en revalidatiezorg. Na afloop van deze pilot zijn zij, bij goed functioneren, verzekerd van een vast dienstverband bij het St. Antonius Ziekenhuis of ZorgSpectrum.

Bekijk hier de vacature.