Nieuwsoverzicht

250.000 euro voor palliatief beleid bij kwetsbare ouderen met een gebroken heup

Samenwerking St. Antonius met Erasmus MC en Amsterdam UMC

Thomas Nijdam
Arts-onderzoeker Thomas Nijdam onderzocht de ervaring met palliatief beleid bij nabestaanden van kwetsbare ouderen met een gebroken heup.

ZonMw heeft 250.000 euro subsidie toegekend aan drie ziekenhuizen om het palliatief beleid voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup landelijk mogelijk te maken. Het St. Antonius Ziekenhuis, het Erasmus MC en Amsterdam UMC onderzochten het palliatieve beleid en werken er al mee. Traumachirurg Detlef van der Velde en arts-onderzoeker Thomas Nijdam maken zich in het St. Antonius Ziekenhuis sterk voor het nieuwe beleid.

Een heupfractuur bij kwetsbare ouderen is vaak een voorbode van het levenseinde. Een operatie is in Nederland de algemeen gangbare behandeling. Uit eerder onderzoek blijkt dat een operatie voor zeer kwetsbare ouderen met een gebroken heup niet altijd de beste behandeling is. Verschillende studies toonden aan dat een palliatief beleid vaak beter aansluit bij de behoeften van een patiënt met een zeer beperkte levensverwachting. Het palliatieve beleid – ofwel palliatief niet-operatief management (PNOM) – is gericht op pijnbestrijding en comfort, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Kwaliteit van leven, samen zijn met familie en vredig sterven is voor deze groep patiënten belangrijker dan een behandel- en revalidatietraject dat gericht is op (vaak onbereikbaar) herstel. De behandelend arts maakt samen met de patiënt en zijn of haar naasten de afweging of het palliatieve beleid beter bij de patiënt past dan een operatie.

Implementatieplan

De drie samenwerkende ziekenhuizen hebben veel expertise op dit gebied. De FRAIL-HIP projectgroep van het Erasmus MC en Amsterdam UMC toonde aan dat een palliatief behandeltraject voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup een passend alternatief kan zijn. Het St. Antonius Ziekenhuis evalueerde vervolgens de ervaringen bij nabestaanden. Daarnaast werd een implementatieplan gemaakt om van het palliatieve behandeltraject universeel beleid te maken dat bij andere ziekenhuizen kan worden geïmplementeerd. Met de subsidie van ZonMw* gaat een projectteam van de drie ziekenhuizen andere ziekenhuizen helpen om PNOM in te voeren. De komende twee jaar gaat het projectteam bestaande uit implementatiedeskundigen, artsen en arts-onderzoekers het palliatieve beleid stapsgewijs aanbieden bij alle andere ziekenhuizen in Nederland.

*ZonMw stimuleert onderzoek en innovatie in de zorg in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).


Meer weten

Lees meer over de zorg voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup op Centrum voor Traumageriatrie.

Terug naar boven