Nieuwsoverzicht

Aanpak om delier te voorkomen

HELP_project

Sinds kort worden oudere patiënten die kans hebben op een delier op diverse verpleegafdelingen begeleid door vrijwilligers. Wij willen met extra aandacht voor bewegen, voeding, ontspanning en oriëntatie de kans op een delier bij kwetsbare, oudere patiënten verkleinen en zelfs voorkomen. Deze aanpak is gestoeld op het Hospital Elderly Life Program (HELP) dat in Amerika met succes is ingevoerd. Er zijn momenteel al 40 vrijwilligers op 5 verpleegafdelingen aan de slag.

Karin Nass, afdelingshoofd en initiatiefnemer: "Delier is gevaarlijk voor kwetsbare ouderen en het is bekend dat zij tijdens een ziekenhuisopname grote kans lopen een delier te ontwikkelen. De gevolgen kunnen diep ingrijpen: van een langdurige verpleeghuisopname tot zelfs voortijdige sterfte. Patiënten met een delier kunnen onder meer last hebben van onrust, verwardheid en angstgevoelens. Heel vervelend voor de patiënt zelf en vaak beangstigend voor de familie."

HELP-programma

Het Amerikaanse HELP-programma laat zien dat het risico op delier tijdens een ziekenhuisopname afneemt naarmate de oudere actief gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld door extra bewegen, meer aandacht voor voeding en door oriëntatietraining en -spelletjes.

Inmiddels zijn er 40 vrijwilligers  op verschillende verpleegafdelingen aan de slag gegaan. Zij houden patiënten gezelschap en stimuleren de ouderen zo actief mogelijk te blijven tijdens de opname, waardoor het risico op een delier kleiner wordt. De vrijwilligers hebben een speciaal trainingsprogramma gekregen. Elke dag kijken we bij de dagstart welke patiënten baat kunnen hebben bij een bezoek van een vrijwilliger.

Positieve resultaten

Tot nu toe zijn de patiënten positief. Zij stellen de aandacht en extra ondersteuning op prijs. Ook de verpleegkundigen zijn blij met de vrijwilligers. Verpleegkundigen vinden wel dat deze specifieke zorg voor ouderen met een risico op delier tot hun taak behoort, maar tegelijkertijd beseffen ze dat de extra aandacht effectief is.

In het St. Antonius is deze aanpak inmiddels bekroond met de zogenoemde Zorgprijs 2015.

Meer weten?

Neem dan contact op met Karin Nass, afdelingshoofd, T 088 - 320 51 33.

Terug naar boven