Nieuwsoverzicht

Betere geboortezorg door samenwerking ziekenhuizen

geboortezorg-samenbeter

Binnen het  Samen Beter Programma Geboortezorg van Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius, samen aan het nog verder verbeteren van de geboortezorg. De focus ligt op het terugdringen van het aantal ongeplande keizersneden en totaalrupturen (inscheuring). Ook is er veel aandacht voor het optimaliseren van de zorg eromheen. Denk aan de juiste begeleiding bij het geven van borstvoeding en de verblijfsduur in het ziekenhuis. 

Ieder jaar bevallen er in Nederland rond de 160.000 vrouwen. Een ruime meerderheid hiervan (71%) bevalt in het ziekenhuis vanwege een medische noodzaak of een verhoogd risico op complicaties. Bijna 14% hiervan bevalt in een van de zeven Santeon ziekenhuizen, waar ook het St. Antonius onder valt. De uitkomsten van deze geboortezorg wordt gezamenlijk onderzocht en geanalyseerd. Hierbij wordt uitgegaan van het Value Based Health Care (VBHC) principe: het realiseren van de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagst mogelijke kosten. 

Gynaecoloog Elisabeth Blokhuis: "In het St. Antonius hebben we vol enthousiasme meegewerkt aan dit heel leuke project met direct zichtbare doelen en verbetertrajecten." Na 3 jaar onderzoek in de zeven Santeon-ziekenhuizen ligt er nu de publicatie ‘Samen Beter Geboortezorg’(externe link). Het rapport bevat data over zorg die vrouwen en hun kind ontvingen tijdens de zwangerschap tot twee maanden na de bevalling. 

Verminderde kans op totaalruptuur

In de publicatie staan mooie resultaten, zoals het terugdringen van het aantal totaalrupturen, oftewel grote inscheuring tijdens de bevalling. Om hierin stappen te zetten hebben verloskundigen, arts-assistenten en gynaecologen van de Santeon-ziekenhuizen een training gevolgd die een totaalruptuur kan voorkomen. Er is nu al een duidelijke daling zichtbaar van het percentage totaalrupturen.

Terugbrengen ongeplande keizersneden

Naast het terugdringen van het aantal totaalrupturen ligt de focus ook op het terugdringen van ongeplande keizersneden. Het voorkomen hiervan brengt veel voordelen met zich mee: minder complicaties, een sneller herstel, een kortere opnameduur en een grotere kans op een natuurlijke  bevalling bij een volgende zwangerschap. De ambitie is het percentage ongeplande keizersneden te verlagen, zonder nadelige gevolgen voor het kind. 

Nu de publicatie ‘Samen Beter Geboortezorg’ er ligt, stopt het niet. De Santeon-ziekenhuizen blijven werken aan het doorvoeren van verbeteringen in de gehele geboortezorgketen. 

Terug naar boven