Nieuwsoverzicht

Buddyprogramma St. Antonius Ziekenhuis ‘Koploper in de zorg’

Stewardessen, kroegbazen en acteur succesvol ingezet

ic-buddy

Met het buddyprogramma heeft het St. Antonius ziekenhuis het predicaat ‘Koploper in de zorg’ verdiend. Hiermee is het ziekenhuis ook deelnemer van het Koplopernetwerk van het ministerie van VWS. In dit netwerk delen zorgprofessionals de meest innovatieve en effectieve oplossingen voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

Marieke Koenen, teamhoofd OK-IC centrum: “Ik ben heel trots op deze erkenning voor ons buddyprogramma. De inzet van buddy’s bevalt ons ziekenhuis én de buddy’s heel goed. Onze zorgverleners kunnen zich meer richten op de taken waarvoor ze geschoold zijn, omdat de buddy’s niet-medische taken uit handen nemen. En de buddy’s maken door dit werk kennis met de zorg. Bij ruim 10% is dit zo goed bevallen dat zij voor een definitieve overstap hebben gekozen. Dat is goed nieuws voor ons!”

Docenten, studenten, stewardessen, piloten, kroegbazen, acteurs en musici: je vindt ze allemaal in de buddygroep van het St. Antonius Ziekenhuis. Tijdens de eerste coronagolf kwamen ze bijna of helemaal zonder werk te zitten, terwijl het ziekenhuis handen te kort kwam. De coronacrisis dwong om creatief te zijn in het vinden van oplossingen om handen aan het bed vrij te spelen. In april 2020 is vanuit de werkvloer het initiatief ‘Buddy’s in de zorg’ opgezet om zorgverleners te ontlasten op de COVID-afdeling. De buddy’s, die geen achtergrond of opleiding in de zorg hebben, ondersteunen bij niet-medische taken. Zo verliezen de zorgverleners geen kostbare tijd aan niet-medische taken en kunnen zij zich maximaal richten op de patiënten. En konden mensen die tijdelijk zonder werk zaten, bijspringen in het ziekenhuis.

Intensief

In eerste instantie begon een groep van 35 buddy’s met vooral het ondersteunen bij het veilig aan- en uitkleden van zorgprofessionals die op de IC werken. Een intensief klusje dat veilig dus zorgvuldig moet gebeuren. Inmiddels zijn er 100 buddy’s die veel meer plekken in het ziekenhuis taken doen waarvoor geen medische kennis nodig is, zoals materialen naar het lab brengen, patiënten begeleiden naar de röntgenafdeling, coördinerende taken en voorraden bijhouden.

Koenen: “Door hun verschillende achtergronden brengen ze andere kennis met zich mee en kijken ze met een frisse blik naar de zorg. Daarnaast leveren ze een positieve bijdrage aan de sfeer op de werkvloer en hebben ze echte aandacht voor het zorgpersoneel, de patiënten en families in moeilijke tijden.”

Kennismaking met de zorg

De buddy’s vinden het belangrijk om nuttig werk te doen in een sector die om extra handen staat te springen. Naast dit werk en het salaris dat ze ontvangen volgens de cao Ziekenhuizen, krijgen ze ook een kijkje in de ziekenhuiszorg. Een aantal heeft zich omgeschoold of aangemeld voor een zorgopleiding. Ook studenten van een zorggerelateerde studie kunnen op deze manier kennismaken met het ziekenhuis.

Zijn de buddy’s nog weg te denken? Helene Bulder, adviseur HR: “Als ik zie hoeveel werk ze uit handen nemen,  kan ik alleen maar hopen dat ze een vaste plek krijgen in onze organisatie. De vraag is nu hoe we van een creatieve oplossing naar een vaste vorm voor de buddy-functie in ons ziekenhuis kunnen komen. De druk op Covid-zorg neemt gelukkig af, maar daarmee neemt de druk op reguliere zorg weer toe. Ook op de langere termijn zal de behoefte aan zorg alleen maar toenemen. We moeten wel met innovatieve en structurele oplossingen komen om de zorg efficiënter in te richten en de kwaliteit te behouden. Daarvoor hebben we ook de buddy’s hard nodig!”

Voor meer informatie over het Koplopernetwerk zie hier

Terug naar boven