Nieuwsoverzicht

Conservatieve zorg mogelijke optie voor oudere nierpatiënt

Dialyse verlengt niet altijd de levensverwachting van de oudere nierpatiënt

Patiënten van 80 jaar of ouder die lijden aan verminderde nierfunctie en kiezen voor dialyseren leven niet altijd langer dan patiënten die niet kiezen voor dialyseren. Er is bij dialyse geen significant overlevingsvoordeel ten opzichte van oudere patiënten die kiezen voor een conservatieve behandeling (behandeling met geneesmiddelen als EPO, plasmiddelen e.d.). Conservatieve zorg kan een redelijke keuze zijn voor bepaalde oudere patiënten. Deze bevindingen worden vandaag gepubliceerd in het Clinical Journal of the American Society of Nephrology (CJASN). De studie is uitgevoerd door internist-in-opleiding Wouter Verberne onder leiding van Willem Jan Bos, internist-nefroloog van het St. Antonius Ziekenhuis.

In veel landen is de helft of meer van alle dialysepatiënten 65 jaar of ouder. Wereldwijd lijden steeds meer oudere patiënten aan nierinsufficiëntie of nierziekte in een eindstadium (ESRD), die kan worden behandeld met nierfunctievervangende therapie, zoals niertransplantatie of dialyse. Men vraagt zich weleens af of oudere patiënten, die vaak ook andere medische aandoeningen hebben, wel baat hebben bij dialyse en of ze niet beter af zijn met conservatieve behandeling, zoals het regelen van de vocht- en zoutbalans, het corrigeren van bloedarmoede en het verstrekken van de juiste palliatieve zorg. 

Geen significant overlevingsvoordeel 

Om dit te onderzoeken vergeleek een onderzoeksteam tussen 2004 en 2014 twee groepen oudere patiënten met ESRD bij een langzaam verslechterende nierfunctie: één groep koos voor dialyse (204 patiënten), en één groep koos voor een conservatieve behandeling (107 patiënten). In deze monocentrische, observationele studie vonden de onderzoekers een overlevingsvoordeel met dialyse bij patiënten tussen 70 en 80 jaar. Zij konden geen statistisch significant overlevingsvoordeel ontdekken bij patiënten van 80 jaar en ouder die kozen voor dialyse in vergelijking met patiënten die kozen voor een conservatieve behandeling. In het algemeen overleden patiënten met bijkomende medische aandoeningen eerder dan patiënten zonder comorbiditeit. 
   
"We willen met deze studie niet concluderen dat er geen dialysebehandeling moet worden gegeven aan patiënten van 80 jaar en ouder. We tonen met deze studie aan dat de behandeling gemiddeld genomen weinig voordeel biedt wat betreft levensverwachting", benadrukt dr. Verberne. "Onze volgende taak is te voorspellen wie wel baat heeft bij dialyse en wie niet. Totdat we in staat zijn om de resultaten van dialyse op hoge leeftijd beter te voorspellen, kunnen we alleen opperen dat conservatieve behandeling een optie is die eerlijk moet worden besproken wanneer ESRD geleidelijk nadert.” Dr. Verberne voegt hieraan toe dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen hoe de verschillende behandelmogelijkheden van invloed zijn op andere resultaten, zoals de levenskwaliteit en de ernst van de symptomen.

Terug naar boven