Nieuwsoverzicht

Coronapatiënten eerder naar huis met behulp van app

app-coronavirus

Het St. Antonius Ziekenhuis is gestart met thuismonitoring van coronapatiënten. Met behulp van een app kunnen patiënten vanuit huis dagelijks hun zuurstofgehalte in het bloed (saturatie), temperatuur en eventuele klachten doorgeven aan het ziekenhuis. Daar worden deze gegevens door een speciaal thuismonitorteam, bestaande uit coassistenten en longartsen, beoordeeld.

Thuismonitoring maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat coronapatiënten eerder naar huis kunnen om daar verder te herstellen. “Hoe mooi is dat? In hun vertrouwde omgeving verder werken aan het herstel”, aldus Kalle Majoor van het thuismonitorteam. Samen met Agnes Grutters, net als Majoor vijfdejaars coassistent, nam hij het initiatief tot de Luscii COVID-19 thuis app. “Dankzij de app kunnen patiënten eerder naar huis. Een ander voordeel is dat hierdoor sneller meer bedden beschikbaar zijn voor andere patiënten.”

Inmiddels maken 10 coronapatiënten van het St. Antonius Ziekenhuis gebruik van thuismonitoring, waaronder de heer Stout. “Ik heb een week op de corona-afdeling van het ziekenhuis gelegen en was erg blij dat ik dankzij de app eerder naar huis mocht. Ik heb het gevoel dat ik in mijn eigen omgeving goed kan revalideren en ik vind het een prettig idee dat de artsen op deze manier mijn herstel in de gaten houden.”

Persoonlijk behandelplan

Iedere patiënt krijgt een persoonlijk behandelplan en een saturatiemeter mee naar huis. Sommige patiënten krijgen ook zuurstof mee. Patiënten vullen twee keer per dag hun gegevens in. Ze controleren hun temperatuur en saturatie en vullen in hoe het gaat met kortademigheid en hoesten. Ook kunnen ze aangeven of ze behoefte hebben aan contact met het thuismonitorteam. 

“Doordat er regelmatig metingen plaatsvinden, kan aan de hand van trends vroegtijdig een eventuele verslechtering van de patiënt worden gesignaleerd”, aldus Majoor. “Op deze manier kunnen acute heropnames zo veel mogelijk worden voorkomen.” Naast het controleren van de gegevens en het daarop aanpassen van het persoonlijk behandelplan, ondersteunt het team ook bij het afbouwen van zuurstof, zodra dat mogelijk is. 

Veilig gevoel

Groot voordeel van het gebruik van de app is dat patiënten in hun eigen omgeving verder werken aan hun herstel. “Patiënten geven aan dat ze zich thuis zoveel beter voelen. Alleen al door het feit dat ze weer thuis zijn, met vertrouwde mensen om zich heen. Dat hun gezondheid via de app gecontroleerd wordt, geeft bovendien een veilig gevoel.” 

Het thuismonitorteam van het St. Antonius Ziekenhuis is opgezet door initiatiefnemers Kalle Majoor en Agnes Grutters (beiden vijfdejaars coassistenten) in samenwerking met longartsen Renske Vorselaars, Hans Hardeman en Eline Mattern en voorzitter van de werkgroep E-health bij COVID-19 Christiaan van Swol.

Terug naar boven