Nieuwsoverzicht

Creatieve oplossing voor overvol ziekenhuis blijkt succesvol

Hoe het St. Antonius corona aangrijpt om de zorg blijvend te veranderen

patient_met_app_en_saturatiemeter

Toen het St. Antonius dit voorjaar vol stroomde met coronapatiënten, ontstond te midden van alle drukte een mooi initiatief. Een team van longartsen, co-assistenten en e-health-experts van het St. Antonius ontwikkelden samen met leverancier Luscii een app, waardoor coronapatiënten eerder naar huis kunnen en in het ziekenhuis ruimte ontstaat voor andere patiënten. Nu het ziekenhuis opnieuw vol ligt met coronapatiënten, wordt de app weer volop ingezet. Ook andere ziekenhuizen zetten de creatieve oplossing inmiddels in. Een mooi voorbeeld van hoe corona ook kansen creëert voor nieuwe vormen van zorg.

Brug tussen ziekenhuis en huisarts

‘We zagen in het voorjaar het tekort aan bedden oplopen en wilden daarom een verpleegafdeling thuis creëren’ vertelt Agnes Grutters, vijfdejaars co-assistent in het St. Antonius en mede-bedenker. ‘Op een veilige manier voor patiënten en zonder dat de huisarts extra belast wordt. Deze thuismonitoring kun je eigenlijk zien als een brug tussen het ziekenhuis en de huisarts. Een uitkomst nu het ziekenhuis weer volstroomt met coronapatiënten: door vermindering van ligdagen zijn er sneller bedden beschikbaar en komt de reguliere zorg minder in het gedrang. We monitoren sinds de afgelopen 2 weken ongeveer een hele verpleegafdeling (15 tot 20) patiënten. Dat zijn patiënten die anders nu nog in het ziekenhuis hadden gelegen. 

Deze nieuwe vorm van zorg past bovendien helemaal in de visie van het St. Antonius om zorg zo dicht mogelijk bij patiënten thuis aan te bieden.”

Voordelen voor ziekenhuis én patiënt

Het St. Antonius deed onderzoek naar de inzet van thuismonitoring bij coronapatiënten en het effect daarvan op het herstel van de patiënt enerzijds en het effect op de capaciteit in het ziekenhuis anderzijds. Op basis van 33 patiënten die in april en mei via thuismonitoring zijn gevolgd laten de resultaten een vermindering van gemiddeld 5 opnamedagen per patiënt zien. Een groot deel van deze patiënten ontving thuis zuurstof. Bij deze groep was de daling het grootst met gemiddeld 6.5 opnamedagen per patiënt. In totaal werd in het St. Antonius een vermindering van 134 opnamedagen gerealiseerd. Drie patiënten zijn, zonder spoed, heropgenomen, maar ook zij herstelden uiteindelijk voorspoedig.

Tevreden patiënten

Nog belangrijker is uiteraard hoe patiënten deze nieuwe vorm van specialistische zorg ervaren. Uit een enquête onder coronapatiënten van het St. Antonius met thuismonitoring blijkt dat 97% van zeer tevreden is over de thuismonitoring. De controle op afstand geeft een veilig gevoel. Daarnaast wordt het als prettig ervaren om te herstellen in de eigen leefomgeving, met vertrouwde mensen in de buurt. Alle gebruikers zouden deze vorm van zorg adviseren aan hun naasten.

Corona als kans om de zorg te veranderen

De uitdagingen waar ziekenhuizen voor staan in tijden van corona, bieden ook kansen om de zorg blijvend te veranderen. Alles is er nu op gericht om te voorkomen dat patiënten onnodig (lang) in het ziekenhuis zijn. Zorg in het ziekenhuis maakt steeds vaker plaats voor zorg aan huis of zorg via e-health oplossingen zoals video-afspraken of  - in dit geval - thuismonitoring. Dit soort innovatieve oplossingen komen door corona in een stroomversnelling en zullen de zorg blijvend veranderen.

Hoe werkt thuismonitoring?

Coronapatiënten die nog niet geheel hersteld zijn, maar wel stabiel, mogen op vrijwillige basis vervroegd met ontslag uit het ziekenhuis. Via een op maat gemaakte app geven zij dagelijks hun zuurstofsaturatie, temperatuur en klachten door. Een team van longartsen en co-assistenten beoordeelt de trend in de gegevens en neemt zo nodig contact op met de patiënt. Bij verslechtering kan de behandeling snel aangepast worden en een eventuele heropname worden voorkomen. Het medisch team is voor patiënten ook telefonisch beschikbaar voor aanvullende vragen.

Uitbreiding naar andere ziekenhuizen

Verschillende ziekenhuizen hebben al interesse getoond om er ook gebruik van te maken. Het Maasstad ziekenhuis en het UMC Utrecht zijn in de zomer ook van start gegaan. Ongeveer de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen werkt al met de app van leverancier Luscii voor andere ziektebeelden, waardoor het inrichten van de app naar coronazorg relatief snel kan.

  • Lees hier de publicatie van het onderzoek naar thuismonitoring van coronapatiënten:
  • Lees ook de volgende berichten in de media over de app:
Terug naar boven