Nieuwsoverzicht

Cruciale tijdwinst verbetert zorg na beroerte

Santeon ziekenhuizen publiceren zorgresultaten CVA

beeld_cva

Bij een CVA - medische term voor een beroerte - krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. Hierdoor ontstaan plotselinge uitvalsverschijnselen, zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm. Een snelle start van de behandeling vermindert de kans op (blijvend) letsel. Het St. Antonius werkt samen met de 6 andere Santeon ziekenhuizen sinds 2016 actief aan het verbeteren van de zorg voor CVA patiënten. Inmiddels zijn belangrijke verbeteringen gerealiseerd. Met name op het gebied van tijdwinst. Vandaag publiceren de Santeon ziekenhuizen de resultaten.

“Time is brain”

Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis. Vaak worden zij behandeld met een krachtige bloedverdunner via een infuus om het stolsel, dat het herseninfarct veroorzaakt heeft, op te lossen. Een snelle start van deze behandeling is daarbij essentieel. Voor de zogenaamde “door-to-needle time” is het landelijk streven om de behandeling, na aankomst in het ziekenhuis, binnen 30 minuten te starten. Elke minuut langer betekent dat er meer hersencellen afsterven, dus “time is brain”. In 2017 lag de landelijke door-to-needle time op 24 minuten. Door verbetermaatregelen in alle Santeon ziekenhuizen kunnen CT-scans bij CVA-patiënten voortaan sneller gemaakt worden en worden alle onderzoeken beter op elkaar afgestemd. Hierdoor worden deze patiënten in Santeon ziekenhuizen inmiddels gemiddeld 2 minuten eerder behandeld, namelijk al na 22 minuten. Time is brain.

Weinig complicaties

Complicaties tijdens een ziekenhuisopname, zoals een infectie of verwardheid (delier), vertragen het herstel van een patiënt en moeten dus zoveel mogelijk voorkomen worden. Uit analyse van de verzamelde data blijkt dat minder dan 13% van de CVA patiënten in Santeon ziekenhuizen een infectie krijgt. En minder dan 7% een delier. Landelijke cijfers over deze indicatoren zijn niet bekend. De Santeon ziekenhuizen blijven deze resultaten echter monitoren en daar waar mogelijk verbeteringen doorvoeren om de complicaties nog verder terug te dringen.

Kortere verblijfsduur

Een CVA-patiënt verblijft na een ingreep meestal rond de 5 dagen in een Santeon ziekenhuis. Een aanzienlijke groep patiënten verbleef echter 14 dagen of langer, vaak wachtend op revalidatiezorg buiten het ziekenhuis. Inmiddels zijn diverse verbeterinitiatieven gestart om overgang naar revalidatie te versnellen, zodat patiënten sneller kunnen herstellen buiten het ziekenhuis.

Verbeteren op basis van uitkomsten

De uitkomsten van een behandeling meten, vergelijken en daardoor continu verbeteren, gebeurt niet alleen binnen Santeon. Ook binnen in het St. Antonius Ziekenhuis zelf wordt volgens deze zogenoemde value-based healthcare-methode (VHBC) gewerkt aan het verbeteren van zorg. Met een focus op uitkomsten die voor de patiënt het belangrijkst zijn, zoals kwaliteit van leven, het aantal complicaties, de tijd tot herstel, hoeveelheid pijn, tijd van diagnose tot behandeling, etc. Zodra zorgresultaten bekend zijn deelt het ziekenhuis deze ook met patiënten, zodat zij inzicht krijgen in wat zij van een behandeling kunnen verwachten.

  • Bekijk de Santeon infographic over CVA hier.  
  • Het volledige rapport over de verbeterde zorg voor CVA-patiënten in Santeon ziekenhuizen is hier (externe link)in te zien.
Terug naar boven