Nieuwsoverzicht

CVA keuzehulp helpt bij kiezen vervolgbehandeling na beroerte

cva_keuzehulp

Is terugkeer naar huis passend en verantwoord, of is toch een plaats in revalidatiecentrum of verpleeghuis de beste ontslagbestemming? In het St. Antonius Ziekenhuis helpt de zogeheten CVA Keuzehulp mensen die getroffen zijn door een hersenbloeding of -infarct bij de beantwoording van die vraag.

De Keuzehulp bestaat uit een online tool waarin veel informatie staat voor de patiënt en zijn familie en een vragenlijst die kort na de opname ingevuld kan worden. Daarin kunnen zij onder meer aangeven welke wensen en verwachtingen de patiënt heeft. De uitkomst helpt om samen met de zorgverlener het vervolg op de behandeling van een beroerte of CVA (cerebrovasculair accident) te bepalen.

Samen beslissen

De eerste ervaringen van verpleegkundigen, paramedici en artsen zijn positief. Neuroloog van het St. Antonius Ziekenhuis Dr. Pieter Hilkens die betrokken was bij de ontwikkeling van de Keuzehulp is er enthousiast over. ,,De patiënt is beter geïnformeerd over de keuze voor revalidatie en wij zijn beter op de hoogte van diens wensen. We gingen er tot nu toe toch meer van uit zelf te weten wat het beste was voor de patiënt. De informatie uit de Keuzehulp is een vliegwiel om een gesprek beter te laten verlopen en tot “samen beslissen” te komen. Het verloopt anders als iemand aangeeft wat voor hem/haar in het leven belangrijk is.  Dan kunnen we bezien hoe we dat bijvoorbeeld met revalidatie kunnen bereiken.”

De CVA keuzehulp is speciaal ontwikkeld voor patiënten die met een beroerte zijn opgenomen in het ziekenhuis. De keuzehulp ondersteunt hen bij de keuze voor een verblijfplaats na opname (de ontslagbestemming). De CVA keuzehulp is daarmee de eerste keuzehulp in Nederland die toegepast kan worden in de kliniek. De eerste ervaringen van patiënten en zorgverleners zijn positief. 

De CVA keuzehulp is ontwikkeld omdat patiënten met een herseninfarct en hersenbloeding behoefte hebben aan duidelijke informatie over wat hen is overkomen en wat en welke vervolgbehandelingen zij kunnen verwachten op de verschillende ontslagbestemmingen, zoals thuis, op een revalidatieafdeling van het verpleeghuis of in het revalidatiecentrum. In de keuzehulp krijgen patiënten op basis van de ernst van hun CVA, hun leeftijd en persoonlijke omstandigheden inzicht in de ontslagbestemming van andere, vergelijkbare patiënten. De keuzehulp is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Wensen en prioriteiten van patiënt voorop

De meeste Santeon (externe link)ziekenhuizen, waar ook het St. Antonius Ziekenhuis deel van uitmaakt, hebben de CVA keuzehulp al in gebruik. Inmiddels is de keuzehulp al 350 keer uitgereikt aan patiënten. CVA-patiënt Marc Heesterbeek is enthousiast: “Als patiënt voel ik me nu meer gehoord en ben ik gemotiveerder omdat mijn prioriteiten voorop staan in mijn herstel.”

Verpleegkundig specialist Wilma Pellikaan, werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis: “Ondanks de acute en stressvolle situatie van een opname zorgt de CVA keuzehulp ervoor dat de wensen van de patiënt gezien en gehoord worden. Het gebruik van de keuzehulp zorgt voor een andere manier van werken, waarbij de patiënt en het team samen zoeken naar de beste optie in de ontslagbestemming.”

De ontwikkeling van de CVA keuzehulp is onderdeel van het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon(externe link), waarmee uitkomstinformatie toegankelijk wordt gemaakt in de spreekkamer of in de kliniek. Patiënten krijgen op maat informatie over zorguitkomsten, zodat zij – samen met hun zorgverlener – beter kunnen beslissen over welke zorg het beste bij hen past. De CVA keuzehulp is via ontwikkel- en implementatiepartner ZorgKeuzeLab beschikbaar voor alle zorgverleners en ziekenhuizen in Nederland.

Terug naar boven