Nieuwsoverzicht

Diabetesdag: St. Antonius neemt deel in groot onderzoek

5369_diabetes

Zondag 14 november is het Werelddiabetesdag. Het St. Antonius Ziekenhuis draagt met het UMC Utrecht, Diakonessenhuis en nog zeven andere ziekenhuizen bij aan onderzoek dat de kwaliteit van leven voor diabetespatiënten kan verbeteren.

Ongeveer de helft van de diabetespatiënten krijgt te maken met neuropathieklachten zoals onder meer gevoelloosheid en spierproblemen in de onderbenen en de voeten. Neuropathie is ziekte van de zenuwen. De klachten worden meestal veroorzaakt door hoge bloedsuikerwaarden en kunnen verergerd worden door beknelde zenuwen. De bedoeling van het zogeheten DECO-onderzoek is te achterhalen welke behandeling het meest effectief is voor de henadeling van deze beknellingen. 

Operatie

In de DECO-studie krijgt de helft van de deelnemers de traditionele meer conservatieve behandeling. De anderen een operatie. Het onderzoek moet uitwijzen of een operatie beter helpt bij de neuropathieklachten bij een zenuwbeklemming dan de gangbare meer conservatieve behandeling. De onderzoekers zijn nog op zoek naar deelnemers voor de studie. 

Wie meer wil weten over het onderzoek klikt hier

Terug naar boven