Nieuwsoverzicht

Eerder en fitter naar huis na blaasverwijdering

Oudere man in het ziekenhuis krijgt ontbijt op bed.

Een tumor in de blaas kan bij mannen worden verwijderd via de plasbuis (de TURT-operatie). In sommige gevallen is het nodig de blaas te verwijderen (cystectomie). Dat betekent een grote buikoperatie met gevolgen voor de ligduur en kans op complicaties. Het blijkt dat het snel activeren van het maag-darmstelsel daarbij een bepalende factor is, ontdekte het verbeterteam blaaskanker van het St. Antonius Ziekenhuis.

Even terug naar 2019. Als bij mannen een tumor in de blaas werd verwijderd via de plasbuis (een zogenoemde TURT-operatie), bleef de patiënt in bijna alle gevallen minimaal een nacht in het ziekenhuis. Door de processen rondom deze ingreep te verbeteren, kan sinds 2021 41% van de patiënten nog dezelfde dag weer naar huis. Maar het kan nóg beter, denkt het verbeterteam* Blaaskanker van het St. Antonius. Ook voor patiënten die naar het ziekenhuis komen voor een complete blaasverwijdering (cystectomie).

Focus op opnameduur en complicaties

Een complete blaasverwijdering of een TURT-ingreep. Dat scheelt nogal. Een TURT is een relatief kleine ingreep, terwijl een blaasverwijdering gepaard gaat met een grote buikoperatie; klassiek, via een snee in de onderbuik, of met de robot, waarbij vijf kleinere sneetjes worden gemaakt. Dertig procent van deze patiënten krijgt complicaties, waardoor patiënten na de ingreep zo’n tien tot veertien dagen in het ziekenhuis moeten verblijven.
Wat kunnen we aan die opnameduur én aan de complicaties doen? Dat was de centrale vraag voor het verbeterteam, waarvan uroloog Pascal Stijns medisch leider is.

Darmen activeren

In samenwerking met onder meer anesthesiologen, diëtisten en fysiotheuten, kwam het verbeterteam met drie verbeterpunten in de zorg na een blaaskankeroperatie. Zo werd gekozen voor een andere pijnstilling, werd eerder gestart met voeding en begon ook het mobiliseren al op de avond na de operatie. Pascal Stijns: "Het grootste probleem is dat de darmactiviteit na deze ingreep vaak stopt. Daardoor staat de patiënt al met 2-0 achter. Het is dus belangrijk om die darmen zo snel mogelijk weer te activeren. Daarop is nu alles gericht. Andere medicatie die de darmactiviteit minder afremt, sneller mobiliseren en eerder voeden/bijvoeden zodat het maagdarmstelsel aan de slag kan."

Een andere verbetering is dat ingebrachte drains en urineleiderstents eerder worden verwijderd. "We helpen mensen zo snel mogelijk van de slangen af en leren hen op de eerste dag al hun stoma te verzorgen. Hoe eerder een patiënt zelfredzaam is, hoe eerder hij naar huis kan. Thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, verder herstellen is voor de meeste patiënten ook veel prettiger en beter.”

Mooie eerste resultaten

Op 1 januari dit jaar is gestart met het vernieuwde protocol. Voor concrete resultaten lijkt het nog wat vroeg, maar Pascal Stijns is optimistisch. "Van de eerste vijf patiënten die we op deze manier behandeld hebben, konden vier patiënten binnen een week naar huis. Dat biedt hoop op meer mooie resultaten voor deze patiënten in de toekomst."

Weer een mooi voorbeeld van hoe we in het St. Antonius onze zorg continu verbeteren en zo  samen zorgen voor kwaliteit van leven

 

* Om de kwaliteit van zorg per aandoening te verbeteren, werkt het St. Antonius Ziekenhuis met multidisciplinaire verbeterteams. Daarin zijn alle voor die aandoening relevante zorgverleners vertegenwoordigd. Gezamenlijk wordt op basis van verzamelde data en andere bronnen van verbeterpotentieel nagedacht over verbeterideeën en worden deze ingevoerd in de dagelijkse praktijk. We hebben momenteel 22 aandoeningsgerichte verbeterteams en daar komen er nog diverse bij in 2022. 

Terug naar boven