Nieuwsoverzicht

Experiment Uitkomstindicatoren helpt patiënten samen met arts te beslissen

Uitkomstindicatoren

Het St. Antonius Ziekenhuis, verenigd met zes andere ziekenhuizen in Santeon heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het Experiment Uitkomstindicatoren. Het doel hiervan was patiënten beter te informeren over de resultaten van behandelingen. Daardoor kunnen ze beter samen met hun behandelaar beslissen over welke zorg hen het beste past.

Alle inzichten die tijdens het experiment zijn opgedaan zijn gebundeld in een magazine ‘Samen Beslissen met uitkomstinformatie’. Daarnaast presenteert Santeon een routekaart Samen Beslissen, die de ziekenhuizen kunnen gebruiken om het samen beslissen over behandelingen als standaard in te voeren.

Inmiddels zijn 200 artsen in de Santeonziekenhuizen opgeleid in het proces van Samen Beslissen. Ruim 7000 patiënten maakten gebruik van de mogelijkheden om inzicht te krijgen in de uitkomsten van behandelingen bij voorgaande patiënten.  Deze mogelijkheid draagt bij aan het verder afstemmen van de zorg op de wensen van de patiënt.    

Impressie Experiment
Gedurende het Experiment werden de bevindingen gedeeld via de website van het Experiment en via het platform Uitkomstgerichte Zorg. In het magazine lichten diverse zorgprofessionals toe hoe zij aan de slag zijn gegaan met samen beslissen binnen hun vakgebied. 
Als je het gesprek in de spreekkamer kunt aangaan op basis van uitkomstinformatie, zorgt dit voor een ander inzicht bij de patiënt en bij jezelf, waardoor samen beslissen meer vanzelfsprekend wordt”, aldus Willem Jan Bos, internist-nefroloog in het St. Antonius Ziekenhuis.

Magazine Uitkomstindicatoren
Het magazine over het Experiment Uitkomstindicatoren.


Routekaart
Binnen het Experiment is ook de routekaart samen beslissen ontwikkeld. Deze biedt een gestructureerde aanpak en praktische handvatten om aan de slag te gaan met samen beslissen, hierbij is specifieke aandacht voor het gebruik van uitkomstinformatie. De routekaart kan worden gebruikt door iedereen aan de slag wil met samen beslissen of samen beslissen breder willen invoeren in de organisatie.

Personaliseren van zorg
Samen beslissen vormt een belangrijk onderdeel van het personaliseren van zorg. De komende jaren gaan de Santeon ziekenhuizen kijken hoe zij het personaliseren van zorg, aan de hand van de inzichten vanuit het Experiment, het beste kunnen integreren in hun Samen Beter programma. Samen Beter is het gezamenlijke verbeterprogramma van de zeven Santeon ziekenhuizen, dat zich richt op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt.

Terug naar boven