Nieuwsoverzicht

Jellinek huurt ruimte in St. Antonius Ziekenhuis Utrecht

Vanaf april 2018 huurt Jellinek ruimte aan de Soestwetering 1 in Utrecht, binnen de muren van het St. Antonius Ziekenhuis. Op deze locatie gaat Jellinek cliënten ontvangen die op vrijwillige basis deelnemen aan een behandelprogramma om volledig te stoppen met alcohol- en/of drugsgebruik. De ruimte in het ziekenhuis komt vrij omdat Altrecht haar klinische opnamecapaciteit voor ouderenpsychiatrie concentreert in Zeist. In Jellinek heeft Altrecht een partij gevonden die een deel van de ruimte in onderhuur neemt.

Geschikte ruimte

Jellinek zocht huurruimte omdat het huurcontract van het pand in het centrum van Utrecht per april 2018 afloopt. De ruimte die Altrecht huurt op de 2e verdieping van de psychiatrievleugel in het ziekenhuis, is al ingericht op zorg en sluit daarom goed aan bij de locatiewensen van Jellinek.
De zorg die Jellinek in de besloten afdeling van het ziekenhuis gaat aanbieden, betreft kortdurende detoxbehandelingen en klinische vervolgbehandelingen. Detoxbehandelingen zijn bedoeld om het lichaam te laten ontwennen (detoxen) van een verslaving waarvoor cliënten 7 tot 14 dagen opgenomen worden. De klinische behandelingen die daarop volgen hebben een opnameduur van 6 tot 12 weken en bestaat voornamelijk uit cognitieve gedragstherapie. Altrecht Ouderenpsychiatrie gaat niet helemaal weg uit het ziekenhuis, maar blijft vanuit het St. Antonius diagnostiek, deeltijd- en ambulante behandelingen bieden aan oudere patiënten.

Zorgvuldige voorbereiding

Het St. Antonius Ziekenhuis, Jellinek en Altrecht vinden het belangrijk dat het zorgaanbod van Jellinek binnen de muren van het ziekenhuis geen gevolgen heeft voor patiënten en medewerkers van het St. Antonius of voor de leefbaarheid in de nabije omgeving. Voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst zijn daarom afspraken gemaakt en contractueel vastgelegd. Mede door deze afspraken én het feit dat cliënten op vrijwillige basis en gemotiveerd een behandeltraject ingaan, ziet het St. Antonius de komst van Jellinek en haar cliënten positief tegemoet. Ook de OR en de Cliëntenraad van het St. Antonius, die uitvoerig betrokken zijn bij het maken de afspraken, hebben positief advies uitgebracht.

Transparante en persoonlijke communicatie

Deze week hebben Jellinek, St. Antonius en Altrecht gezamenlijk de medewerkers, patiënten en omwonenden van het ziekenhuis geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst begni februari.
Tijdens die bijeenkomst kunnen betrokkenen kennis maken met Jellinek en is er alle ruimte in gesprek te gaan en persoonlijk vragen te stellen aan medewerkers van Jellinek en het St. Antonius.

Vinger aan de pols

Ook nadat Jellinek haar intrek heeft genomen aan de Soestwetering, blijven we contact onderhouden met alle betrokken partijen en monitoren we gezamenlijk de nieuwe situatie en de gemaakte afspraken zorgvuldig. In deze evaluaties nemen we ook ervaringen van medewerkers, patiënten en omwonenden mee. Op basis hiervan sturen we zo nodig bij of maken we nadere afspraken voor de toekomst.

Terug naar boven