Nieuwsoverzicht

Keuzehulpen helpen patiënt en arts samen te beslissen over behandeling

Nu ook voor patiënten met longkanker

Keuzehulp Longkanker

Patiënten bij wie longkanker is vastgesteld kunnen in het St. Antonius Ziekenhuis sinds kort gebruik maken van een keuzehulp. Dat is een digitaal overzicht van informatie over behandelmogelijkheden en vooruitzichten, maar bevat ook vragen over persoonlijke voorkeuren en omstandigheden. De keuzehulp helpt patiënten te bepalen welke behandeling zij wensen en daarover te overleggen met hun behandelend arts.

Het St. Antonius gebruikt inmiddels voor diverse aandoeningen keuzehulpen en daar komen er steeds meer bij. Zo is er sinds twee jaar een keuzehulp CVA beschikbaar voor patiënten die een hersenbloeding of –infarct hebben gehad. Ook patiënten met bijvoorbeeld nierfalen en diverse vormen van kanker kunnen gebruik maken van een keuzehulp. Aan een keuzehulp voor patiënten met prostaatkanker wordt gewerkt.

Samen beslissen

De introductie van keuzehulpen past in het beleid van het ziekenhuis om patiënten en artsen samen te laten beslissen over een behandeling. Daarbij komen de arts met zijn medische kennis en de patiënt met zijn persoonlijke voorkeuren samen tot een weloverwogen behandelplan. De keuzehulp helpt patiënten daarbij om eigen wensen en voorkeuren op een rij te zetten. De keuzehulp vervangt het gesprek met de arts dus niet.

De keuzehulp brengt aan de hand van vragen over de situatie van de patiënt in kaart en toont diverse behandelmogelijkheden met de voor- en nadelen. De patiënt kan deze rustig thuis met familie en naasten op een rij zetten. Bijzonder aan deze keuzehulp is dat patiënten met uitgezaaide longkanker er samen met hun arts in kunnen opzoeken voor welke behandeling patiënten in een vergelijkbare situatie kozen en wat daarvan de uitkomsten waren.

Kwaliteit van leven

Verpleegkundig specialist Angelique Dernison werkt inmiddels enkele weken met de keuzehulp longkanker. Haar ervaring is positief: ,,De keuzehulp helpt mensen te ontdekken wat ze nu echt zelf willen. Gaat het hen om kwaliteit van leven, of willen ze vooral langer leven om bijvoorbeeld de geboorte van een kleinkind nog mee te maken? Wil iemand wel geregeld naar het ziekenhuis, of juist niet? En de keuzehulp stelt vragen over wat iemand nog wel kan. Het gaat erom dat mensen thuis de informatie kunnen nalezen die voor hen van belang is,’’ zegt Dernison.

,,We hebben de keuzehulp ontwikkeld omdat we de indruk hadden dat we patiënten soms overspoelden met informatie. Dan kwamen ze thuis en moesten wachten op een tweede gesprek om vragen beantwoord te krijgen. Met de keuzehulp kunnen ze thuis inloggen en alle informatie met familie nog eens rustig doornemen. Ze kunnen ook vragen stellen aan de arts zodat die zich daar voor het volgende gesprek op kan voorbereiden.”

Inzicht

De eerste ervaringen met de keuzehulp longkanker zijn positief, zegt Dernison. Ze benoemt het voorbeeld van een 79-jarige patiënte die de keuze had uit een operatie of bestraling. ,,Ze koos voor het eerste omdat ze toch zeker wilde weten wat de aard van de gevonden afwijking was. Bij bestraling zul je dat in haar geval nooit weten. Ze kwam tot dat inzicht bij het doornemen van de keuzehulp.”

De keuzehulp longkanker is net als een reeks andere soortgelijke instrumenten ontwikkeld door ZorgKeuzeLab in samenwerking met beroepsverenigingen van medisch specialisten, andere ziekenhuizen, en patiëntenvereniging Longkanker Nederland. Het St. Antonius is één van de eerste ziekenhuizen in Nederland die de keuzehulp longkanker heeft geïntroduceerd. Uiteindelijk zal deze in veel meer ziekenhuizen gebruikt gaan worden.

Terug naar boven