Nieuwsoverzicht

Meer vertrouwen en minder controle door horizontaal toezicht

Ziekenhuis heeft administratieve processen op orde

Horizontaal Toezicht
De ziekenhuis medewerkers en bestuurder Dirk de Kruif tijdens de uitreiking van de vlag behorend bij het Horizontaal Toezicht.

Minder controles, minder correcties en daarmee ook sneller de juiste afrekening bij zorgverzekeraar en patiënt. Dat is het voordeel van het zogeheten Horizontaal Toezicht waarmee het St. Antonius Ziekenhuis sinds dit jaar werkt. Vorige week kreeg het de formele erkenning dat het zijn zaakjes administratief en financieel op orde heeft. Daarom zijn minder controles noodzakelijk. Dat scheelt de zorgverzekeraar, het ziekenhuis maar ook een accountant en de NZa veel werk.

Horizontaal toezicht is de naam voor nauwe samenwerking tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis. Horizontaal betekent in dit verband dat bijvoorbeeld een declaratie eenvoudig in alle stappen van afhandeling door verschillende organisatie-onderdelen te volgen is. Deze aanpak van administratieve processen gaat uit van vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. Belangrijk zijn correcte registratie en declareren aan de bron. Op deze manier vervallen een heleboel controles en onderzoeken bij verschillende partijen. Dat maakt de zorg hopelijk weer een beetje efficiënter en goedkoper.

Sneller

Voor patiënten betekent Horizontaal Toezicht dat daar waar de patiënt een eigen bijdrage of eigen risico heeft, de patiënt sneller een juiste factuur of verrekening van de zorgverzekeraar krijgt. Indirect helpt dit de kosten in de gezondheidszorg te beperken, bijvoorbeeld doordat ziekenhuizen minder geld aan accountants kwijt zijn.

Terug naar boven