Nieuwsoverzicht

Met meer werkplezier de patiëntenzorg verbeteren

Meer uitdaging en inspraak voor verpleegkundigen

binden-verpleegkundigen-annette-van-duijn

Verpleegkundigen die inspraak hebben en zichzelf ontwikkelen, hebben meer plezier in hun werk en zijn minder snel geneigd om de zorgsector te verlaten. In het St. Antonius Ziekenhuis lopen daarom verschillende initiatieven die ervoor zorgen dat verpleegkundigen betrokken en uitgedaagd blijven.

Zo zijn er expertteams, waarin verpleegkundigen nadenken over het verbeteren van de zorg, en wordt er geëxperimenteerd met meer verschillende dienstroosters. “Het mes snijdt aan twee kanten. Wij als verpleegkundigen worden niet alleen meer uitgedaagd, maar je werkt tegelijkertijd mee aan het verbeteren van de patiëntenzorg”, zegt Annette van Duijn, verpleegkundige in het St. Antonius.  

Het personeelstekort in de zorg maakt dat het voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen belangrijker dan ooit is om medewerkers aan zich te binden. “Het binden en boeien van medewerkers is ontzettend belangrijk om onze missie Samen zorgen voor kwaliteit van leven waar te kunnen maken, het huidige arbeidsmarktprobleem heeft de aandacht hiervoor nog een extra impuls gegeven”, legt Karen Leijnse, HR-manager van het St. Antonius uit. “Zeker in deze tijden is het heel belangrijk om een werkomgeving te creëren, waarin medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven.”

Vooral de uitstroom onder jonge verpleegkundigen is groot; zij verlaten relatief vaak de zorgsector. Daar kan Van Duijn, naast verpleegkundige op de afdeling Urologie en Gynaecologie ook voorzitter van de Verpleegkundig Adviesraad van het ziekenhuis, over meepraten. “Na twee jaar als verpleegkundige te hebben gewerkt, had ik ook zo’n momentje van: ‘is dit het nou?’ en was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik schreef mij in voor de docentenopleiding en ging aan de slag als docent verpleegkundige. Alleen tijdens de vakanties werkte ik nog als verpleegkundige. Toen mijn leidinggevende vroeg of ik mee wilde denken over een nieuwe opzet voor het begeleiden van nieuwe stagiaires, ben ik weer terug de zorg in gegaan. En daar heb ik nooit spijt van gehad.”

Excellente Zorg

Inmiddels werkt Van Duijn 12 jaar in het St. Antonius en vertelt ze tijdens introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers over Excellente Zorg, een programma ontwikkeld door de V&VN om de beste patiëntenzorg te geven in een voor verpleegkundigen gezonde werkomgeving. “Het draait hierbij om het betrekken van verpleegkundigen bij de zorg. Geef ze de vrijheid om mee te denken over verbeterprocessen en deze zelf uit te voeren. Het zelf invloed en verantwoordelijkheid hebben, geeft een goed gevoel, want hoe tof is het dat je met jouw onderzoek of initiatief bijdraagt aan het verbeteren van de zorg?”

Expertteams

De expertteams waar op de Longafdeling van het St. Antonius mee wordt gewerkt, zijn ook gebaseerd op de beginselen van Excellente Zorg. In deze afdelingsoverstijgende en multifunctionele teams wordt vanuit verpleegkundig perspectief samengewerkt om het complete zorgpad rondom een bepaald ziektebeeld voor en met patiënten te verbeteren. Van het eerste polibezoek tot opname tot ontslag én zelfs daarna.

Romy Lecluse zit in zo’n expertteam, waar ze samen met collega’s nadenkt over het inrichten van de zorg voor longpatiënten met complexe zorgvragen. Ze maken bijvoorbeeld plannen over het inrichten van een ‘hoge zorg-kamer’ voor longpatiënten die de meeste zorg nodig hebben en onderzoeken andere manieren van zuurstof toedienen. “Het draait allemaal om het tonen van verpleegkundig leiderschap en het nemen van je verantwoordelijkheid als verpleegkundige. Dat zorgt er voor dat je uitgedaagd blijft. En we verbeteren ook nog eens de kwaliteit van leven voor de patiënt.”

12-uursdiensten

Naast voldoende uitdaging, draagt ook het hebben van inspraak bij aan werkplezier. Zo zijn er in het St. Antonius ook verschillende initiatieven waarbij verpleegkundigen meedenken over dienstroosters en werktijden. Op de Intensive Care in Utrecht wordt op verzoek van de IC-verpleegkundigen sinds kort gewerkt met 12-uurs diensten. “We wilden dit graag, omdat het zorgt voor een betere balans tussen werk en privé”, vertelt IC-verpleegkundige Maaike Stout. “Daarnaast is het ook beter voor de continuïteit van de patiëntenzorg. De patiënt ziet minder wisselende gezichten en er zijn minder overdrachten. We zijn heel blij dat we nu op deze manier mogen werken. Het laat zien dat we als verpleegkundigen een stem hebben.”

Ook Van Duijn ziet collega’s op haar afdeling ‘opbloeien’. “Die extra verantwoordelijkheden die we krijgen, geeft veel voldoening. Je voelt je meer betrokken én meer gewaardeerd.” Dat merken ze ook bij de HR-afdeling van het St. Antonius. “Je ziet dat het werkt”, zegt Leijnse. “Er wordt meer gereageerd op vacatures van de Longafdeling, waar dus gewerkt wordt met die expertteams. En ook de vacatures op onze afdeling Traumageriatrie, waar verpleegkundigen meewerken aan verbetertrajecten, zijn populair. En dat is niet alleen aantrekkelijk voor verpleegkundigen, maar ook onze patiënten profiteren hiervan.” 

Terug naar boven