Nieuwsoverzicht

Monitoring op afstand met ‘slimme pleisters’

Extra gevoel van veiligheid bij coronapatiënten én verpleegkundigen

slimme-pleister-4

In het St. Antonius Ziekenhuis is begin april gestart met ‘slimme pleisters’, waarmee op afstand de hartfrequentie, ademhalingsfrequentie en temperatuur van coronapatiënten gemeten kunnen worden.

De pleister wordt door de verpleegkundige aangebracht en de patiëntgegevens worden eenmalig met de barcodescannner ingelezen. Vervolgens kunnen op een mobiel medisch device de gegevens uitgelezen worden. De verpleegkundige heeft deze gegevens dus altijd bij de hand. In onze regio zijn we het eerste ziekenhuis dat deze slimme pleisters gebruikt.

Elke 2 minuten een meting

Iedere 2 minuten wordt er een meting gedaan en zo kan aan de hand van trends vroegtijdig een eventuele verslechtering van de patiënt worden gesignaleerd. Het systeem geeft bovendien een alarm af wanneer de vooraf ingestelde limieten worden overschreden. De pleister kan 5 dagen blijven zitten.

Positieve reacties 

De eerste reacties op de slimme pleister zijn heel positief. Het is zowel voor de verpleegkundigen als voor de patiënt een veilig gevoel om te weten dat er een continue meting van de vitale functies plaatsvindt. Zeker omdat de patiënten niet altijd in het zicht zijn van de verpleegkundigen. “De metingen komen bovendien overeen met de metingen die ik uitvoer met mijn eigen apparatuur en dat betekent dat ik erop kan vertrouwen”, aldus een van de verpleegkundigen.

Juist bij coronapatiënten is deze slimme pleister van meerwaarde, omdat het bovendien onnodige contactmomenten met de besmette patiënt voorkomt en er meer tijd overblijft voor andere zorg.

Samenwerking van verschillende afdelingen

Al voordat het corona-virus uitbrak, was het idee ontstaan om een pilot met deze slimme pleisters te gaan doen. Er waren dan ook al de nodige voorbereidingen getroffen om hiermee van start te kunnen gaan. Toen de corona-uitbraak kwam, is er door de verpleegkundigen samen met diverse ondersteunende afdelingen heel hard gewerkt om het systeem versneld werkend te krijgen. Een mooi voorbeeld van gedrevenheid en samenwerking in tijden van corona!

Terug naar boven