Nieuwsoverzicht

Nieuw systeem voorspelt en voorkomt drukte Spoedeisende Hulp

tegel-spoedeisende-hulp-900x600-nieuw

Het St. Antonius Ziekenhuis en de drie overige Utrechtse ziekenhuizen (UMC Utrecht, Diakonessenhuis en Meander Medisch Centrum) en de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) zijn deze maand gestart met het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). De regio Utrecht is de eerste met dit systeem dat uiteindelijk landelijk acute patiënten beter moet verdelen over de ziekenhuizen.

Het LPZ berekent op basis van gegevens uit de ziekenhuizen continue waar een patiënt met de ambulance het beste naartoe gebracht kan worden. Daarbij kijkt het niet alleen naar de drukte op de spoedeisende hulp (SEH), maar ook naar bijvoorbeeld de verpleegafdelingen. De bezetting daar is van invloed op de doorstroming vanuit de SEH. Het LPZ is gevoed met cijfers over deze effecten uit het verleden. Zo kan nu voorkomen worden dat een SEH-afdeling overvol raakt.

Verkeersinformatie

De werking van LPZ is vergelijkbaar met verkeersinformatie die weggebruikers bij grote drukte op een trajct aanbeveelt een andere route te kiezen. Dit om te voorkomen dat file ontstaat. Betere spreiding van acute patiënten over de ziekenhuizen komt de zorg voor de patiënten ten goede doordat ze minder lang hoeven te wachten en meer aandacht krijgen dan op een SEH waar grote drukte heerst. Ook hebben ambulances baat bij het systeem. Zij kunnen patiënten sneller afleveren waardoor ze eerder weer beschikbaar zijn. Wanneer Overigens zijn afspraken gemaakt dat patiënten die reeds bekend zijn in een bepaald ziekenhuis of met aandoeningen waarin een bepaald ziekenhuis gespecialiseerd is altijd daarheen gebracht worden.

Griep

Aanleiding voor de ontwikkeling van het LPZ is de griepgolf in de winter 2017-2018. Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) van het Traumazorg Netwerk Midden Nederland (TZNMN) is toen besloten dat meer inzicht in de beschikbare capaciteit van de acute zorg wenselijk is om de toegankelijkheid van de acute zorg in de regio te waarborgen.

Terug naar boven