Nieuwsoverzicht

Nog meer hartpatiënten kunnen na behandeling direct naar huis

Pacemakers en icd's in dagbehandeling geplaatst

icd_pacemaker-balt-210415-_mg_7074_uitsnede

Opnieuw is in het St. Antonius Ziekenhuis het aantal hartpatiënten uitgebreid dat in dagbehandeling geholpen kan worden. Een groot deel van de mensen die een pacemaker of ICD (interne defibrillator) krijgen, hoeft na plaatsing geen nacht meer ter controle in het ziekenhuis te blijven. De meeste patiënten vinden het fijn om in hun eigen bed te slapen terwijl het ziekenhuis ruimte creëert voor andere patiënten die wél een ziekenhuisbed nodig hebben.

Vorig jaar begon de afdeling cardiologie al met het project ‘Dagbehandeling tenzij…’. Patiënten die voor een dotterbehandeling (PCI) of ablatie komen, hoeven sindsdien niet meer in het ziekenhuis te overnachten als dat medisch verantwoord is. Ook patiënten van wie de ICD of pacemaker vervangen moet worden, worden al langer in dagbehandeling geholpen. Dit initiatief is nu dus uitgebreid naar patiënten bij wie voor het eerst een pacemaker of een ICD wordt ingebracht. 

Cardioloog Vincent van Dijk over de nieuwe werkwijze: ,,Door patiënten na een pacemakerimplantatie op dezelfde dag te ontslaan naar de thuissituatie, leveren we goede, veilige zorg, die tegelijkertijd in de kliniek capaciteit voor de behandeling van andere patiënten oplevert. ”

Elektroden

Een pacemaker ondersteunt en reguleert het hartritme, een ICD controleert het ritme en kan zo nodig ingrijpen met een stroomstoot om het hart weer op gang te brengen. Beide zijn apparaatjes die onder de huid worden aangebracht en met een of meerdere draden of elektroden verbonden zijn met het hart. Dit jaar verwacht het St. Antonius Ziekenhuis circa 375 ICD’s en 440 Pacemakers te plaatsen waarvan dus verreweg de meeste nu in dagbehandeling geïmplanteerd worden.

,,Uit publicaties in binnen- en buitenland bleek dat het voor een grote categorie mensen die een pacemaker of ICD krijgen, helemaal niet nodig is om een nacht in het ziekenhuis te blijven,’’ legt afdelingshoofd cardiologie Marc van Manen uit.

,,Voorheen moest men een nacht blijven en 6 tot 8 uur plat in bed liggen. Voor ontslag de volgende ochtend kreeg men een thorax-foto en als er dan geen tekenen van complicaties waren, mocht de patiënt naar huis. Dat ging eigenlijk nooit mis. Zowel bij ons als in andere ziekenhuizen. Op basis van onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat twee uur bedrust, mobiliseren, gevolgd door een thoraxfoto hetzelfde resultaat levert. En dus kunnen patiënten vaak in dagbehandeling worden geholpen.”

Belletje

Bij Ardie van Veen (51) uit Zutphen verliep de ingreep voorspoedig. Hij kreeg anderhalve maand geleden binnen één dag een nieuwe pacemaker met defibrilatiefunctie. ,,Het wachten op een datum duurde lang, maar ik ben voor de ingreep goed geïnformeerd dat ik nog dezelfde dag naar huis zou kunnen. En ik was ook inderdaad snel weer thuis. Dat was fijn en toch ook wat spannend. Je kunt thuis immers niet even op een belletje drukken als je je niet lekker voelt.’’

,,Van Manen: Uiteraard krijgen patiënten uitgebreid informatie over gedragsregels voor thuis én telefoonnummers die men kan bellen bij onverhoopte klachten. Die deden zich bij Van Veen gelukkig niet voor. 

De veronderstelling dat veel patiënten zich veiliger voelen in het ziekenhuis bleek bij eerdere soortgelijke aanpassingen van het beleid lang niet altijd te kloppen. Van Manen: ,,Wanneer mensen goed worden voorgelicht, blijken we onze patiënten juist een groot plezier te doen door hen in hun eigen bed te laten slapen in plaats van in het ziekenhuis. Toen we deze transitie bij de ablaties hebben toegepast, hebben we een aantal weken alle patiënten een dag na de ingreep gebeld en gevraagd naar hun ervaringen. In die gesprekken heeft slechts 1 patiënt aangegeven zich niet helemaal zeker gevoeld te hebben. De rest was erg positief.”

Gelachen

De heer Van Veen is ook enthousiast over de huiskamerachtige ontvangst op de dagbehandeling in het ziekenhuis en de sfeer onder het personeel. ,,Ze hadden plezier in het werk en er werd veel gelachen, ondanks de drukte.” Al zijn er volgens de Zutphenaar nog wat verbeterpunten in het proces voorafgaand aan de ingreep overheerst bij tevredenheid over de behandeling en de procedure, ,,Ik ben alles bij elkaar heel tevreden en voel me prima.”

Plaatsing van een pacemaker of ICD in dagbehandeling is nu de standaardprocedure, maar de cardiologen beoordelen altijd op basis van elke individuele patiënt of het medisch verantwoord is en bespreken het zorgvuldig met ieder patiënt. Voorwaarde om in dagbehandeling een pacemaker of ICD te krijgen is bovendien dat de patiënt in staat is zichzelf thuis te verzorgen.

Terug naar boven