Nieuwsoverzicht

Nynke Kampstra: betere behandeling Sarcoïdose

Verzamelen en vergelijken gegevens patiënten helpt

Cover van het proefschrift Value-Based Healthcare in Pulmonary Sarcoidosis

Het verzamelen en vergelijken op grote schaal van gegevens van sarcoïdosepatiënten, kan hen een betere kwaliteit van leven geven. Dat stelt onderzoekster Nynke Kampstra in het proefschrift 'Value-Based Healthcare in Pulmonary Sarcoidosis' waarop zij vanochtend promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Zo maken de uitkomsten mogelijk terughoudender en nog meer op de individuele patiënt afgestemde medicatie te geven. Kleinere doseringen prednison bleken bijvoorbeeld vaak te volstaan, hetgeen bijwerkingen beperkte. 

Kortademig

Sarcoïdose is een aandoening waarbij zich littekenweefsel vormt in de longen, die daardoor steeds moeizamer functioneren. Dat leidt onder meer tot kortademigheid. 

Het proefschrift richt zich op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een standaardset van uitkomstindicatoren voor patiënten met pulmonale sarcoïdose in samenwerking met vijf andere expertisecentra: Cleveland Clinic Cleveland, (USA), Cincinnati Medical Center (USA), Erasmus Medisch Centrum (Nederland), Royal Brompton Hospital (UK) en Universitaire Ziekenhuizen Leuven (België).

Internationaal

Het doel van Kampstra's promotie was om te onderzoeken of waardegedreven zorg, oftewel value-based healthcare (VBHC), van toegevoegde waarde kan zijn bij het ontwikkelen van zorg voor patiënten met pulmonale sarcoïdose.  Dit onderzoek laat zien dat VBHC-principes kunnen worden toegepast in ziekenhuizen die patiënten met sarcoïdose behandelen. Kampstra ontwikkelde een uitkomstindicatorenset waarmee klinische gegevens van verschillende centra vergeleken kunnen worden. Het meten van zorgresultaten volgens een vast systeem kan mogelijkheden creëren om de besluitvorming over de behandeling te verbeteren en benchmarking te realiseren, zowel nationaal als internationaal.

Prednison

Naar aanleiding van de opgedane inzichten is bijvoorbeeld een nieuw prednisonprotocol ontwikkeld waaruit blijkt dat een terughoudender prednisonbeleid mogelijk even effectief is met betrekking tot longfunctie en gewicht. Dit kan de kwaliteit van leven voor patiënten verhogen, omdat ze bijvoorbeeld minder aankomen.
,,Door VBHC toe te passen, hebben we aangetoond dat we snel tot nieuwe inzichten kunnen komen in bijvoorbeeld het medicatiebeleid voor patiënten met sarcoïdose'', aldus Kampstra.

Terug naar boven