Nieuwsoverzicht

Oncologische zorg ook tijdens corona

Kanker vraagt om de allerbeste zorg

oncomid

Voor mensen met kanker is het een extra lastige tijd. Heeft mijn huisarts wel tijd voor me? Kan ik voor mijn diagnose en behandeling wel terecht in het ziekenhuis? Is het een veilige plek voor mij? Dezorgverleners die samenwerken in Oncomid begrijpen deze zorgen en benadrukken dat de zorg voor patiënten met kanker onverminderd doorgaat, ook tijdens de COVID-pandemie. Operaties zijn zoveel alsmogelijk doorgegaan, net als behandelingen met chemo- en immunotherapie. Soms met aanpassingen die vooraf met de patiënt zijn besproken.

“Kanker vraagt om de allerbeste zorg,” zegt Oncomid (externe link)voorzitter en internist-oncoloog Koos van der Hoeven. “Daarom werken zes ziekenhuizen in Midden-Nederland intensief samen(externe link) in het oncologienetwerk Oncomid. Jaarlijks bespreken we meer dan 6.000 patiënten in een van de regionale oncologische multidisciplinaire overleggen en regelmatig worden patiënten behandeld door een behandelteam van artsen uit meerdere ziekenhuizen. Op die manier zorgen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en het UMC Utrecht ervoor dat iedere oncologische patiënt in de regio Midden-Nederland altijd de allerbeste zorg krijgt. Daarin helpen en steunen we elkaar als dat nodig is.” Cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) laten zien dat in de ziekenhuizen in Midden-Nederland de oncologische zorg goed is geregeld, ook tijdens corona.

Beroep op flexibiliteit

“Natuurlijk doet het coronavirus een groot beroep op onze flexibiliteit,” zegt Van der Hoeven. “De oncologische zorg is doorgegaan maar heeft wel aanpassingen gevraagd van zowel de patiënt als de zorgverlener. Ook zien we een afname van het aantal diagnoses van borst- en darmkanker. Deze afname kan een signaal zijn dat er onvoldoende aandacht is voor het tijdig signaleren van deze kankersoorten. Dat is zorgelijk. Dat komt onder andere doordat de bevolkingsonderzoeken tijdelijk hebben stilgelegen in het voorjaar van 2020.”

Wacht niet: wij zijn er voor je

Ook de terughoudendheid van patiënten om naar de huisarts te gaan, heeft voor minder diagnoses gezorgd. “Patiënten vertellen ons dat ze de zorg mijden uit angst voor besmetting of omdat zij denken dat de arts geen tijd heeft. Onze oproep aan iedereen is: neem bij klachten of zorgen altijd contact op met je huisarts of je specialist in het ziekenhuis. Wacht daar niet mee. Wees niet bang om aanspraak te maken op de zorg. Wij zijn er voor je.”

Die oproep lichten de zorgverleners die samenwerken in Oncomid in deze video(externe link) toe.

Terug naar boven