Nieuwsoverzicht

Onderhandelingen met zorgverzekeraars voor 2023 bijna afgerond

Stethoscoop naast logo's van zorgverzekeraars

De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de contractering in 2023 zijn bijna afgerond. Door goede afspraken met de verzekeraars te maken, probeert het St. Antonius Ziekenhuis te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt en die vervolgens niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgt.

Inmiddels zijn met vrijwel alle verzekeraars afspraken gemaakt over contractering. Alleen met Menzis, Eno en Zorg en Zekerheid zijn de gesprekken nog niet afgerond. Daarnaast heeft het St. Antonius met enkele verzekeraars geen contract voor hun budgetpolissen. De ZEKUR-budgetpolissen van VGZ en de budgetpolissen van Zilveren Kruis en Caresq vallen, net als in 2022, ook in 2023 niet onder de verzekerde zorg in het St. Antonius Ziekenhuis. Dit betekent dat als u een van deze polissen heeft, niet alle planbare ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Alleen spoedzorg wordt vergoed. 

Overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars

Hier vindt u een actueel overzicht voor 2023 met welke zorgverzekeraars wij op dit moment nog afspraken aan het maken zijn, met welke zorgverzekeraars we al een overeenkomst hebben en met welke zorgverzekeraars wij voor 2023 geen contract zullen afsluiten.

Meer informatie

•    Houd onze website in de gaten voor de laatste stand van zaken omtrent de contractering.
•    Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over kosten en zorgverzekering.
•    Wilt u meer weten over uw zorgpolis en vergoeding van uw zorg. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

*) Betreft het basispakket, met inachtneming van wettelijk eigen risico en eigen bijdrage. Dit geldt dus niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.

Terug naar boven