Nieuwsoverzicht

Oudere beter voorbereid op OK

Maartje_los
Oncoloog Maartje Los in gesprek met een patiënt.

In het St. Antonius wordt door de afdeling Anesthesiologie op de preoperatieve poli al enige tijd gewerkt met het AGE-programma. AGE staat voor Antonius Geriatrische risico Evaluatie. "Doel is om de oudere, kwetsbare patiënt beter voor te bereiden op een operatie, zodat het herstel sneller en beter verloopt", vertelt internist-oncoloog Maartje Los.

Het begon op de intensive care van het ziekenhuis waar men constateerde dat oudere patiënten na een hartoperatie soms slechter herstelden dan vooraf was ingeschat. Vraag was of dit voorkomen had kunnen worden. De ervaringen en vragen op de IC vormden de start van een nieuwe manier van denken over oudere patiënten die een operatie moeten ondergaan. Bij AGE wordt de kwetsbare mens achter de patiënt zichtbaar. Het leidt tot een aanpak die uniek genoemd mag worden in Nederland.

Hoe kwetsbaar?

"Het screenen op kwetsbaarheid startte met patiënten die een hartoperatie moesten ondergaan, maar inmiddels doen we dit ook met oncologische patiënten die aan de darm, alvleesklier, maag of blaas geopereerd worden", vertelt Maartje Los. "Bij het preoperatieve spreekuur wordt, aan de hand van objectieve vragenlijsten en onderzoek, bekeken hoe kwetsbaar een patiënt is. Hoe is het met de cognitie, kracht, medicatie, zelfredzaamheid, mantelzorg? Is er een verhoogde kans op delier, is er voldoende spierkracht voor herstel? We willen een zo compleet mogelijk beeld van de mens achter de patiënt krijgen zodat we beter de eventuele risico's kunnen inschatten en daar een passend behandelplan op kunnen inrichten." Die risico's en het behandelplan worden uitvoerig besproken in een multidisciplinair overleg waarbij, naast de verwijzend chirurg, de anesthesioloog en de verpleegkundig specialist, ook een internist-oncoloog en geriatrisch verpleegkundige aansluiten. De uitkomst hiervan wordt vervolgens met de patiënt en familie besproken. 

Huisarts

Maartje Los benadrukt de rol van de huisarts in deze fase. "De huisarts wordt per brief op de hoogte gebracht van de geriatrische inventarisatie die we maken. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de huisarts op een adequate wijze wordt meegenomen in dit traject omdat de kwetsbaarheid ook zeker een rol blijft spelen als de patiënt weer thuis is." (zie ook interview met Peter Noordzij hierover).

De eerste ervaringen met deze nieuwe manier van werken zijn uiterst positief. Maartje Los: "Klopt, maar we gaan nu ook starten met gericht vervolgonderzoek om te kijken waar de winst precies zit en waar we eventueel nog kunnen verbeteren."

Terug naar boven