Nieuwsoverzicht

Ouderen App biedt uitkomst voor zorg op maat

Samenwerking met Hogeschool Utrecht

Ouderen-app op tablet

Voor oudere patiënten op onze verpleegafdeling interne geneeskunde is sinds kort een tablet ter beschikking met een speciaal voor hen ontwikkelde app.

De app is ontstaan uit samenwerking van het Expertteam Ouderenzorg D2 van het St. Antonius Ziekenhuis en studenten van de Hogeschool Utrecht (HU). Informatie en amusement helpen kwetsbare patiënten zich te oriënteren en hopelijk bijvoorbeeld de kans op acute verwardheid (delier) te beperken. Recent is een proef gestart om te ervaren of de tablet met app aan de verwachtingen voldoet. 

Favoriete muziek

De patiënt kan de agenda personaliseren en overzicht voor zichzelf creëren, maar ook kijken naar oude films en foto’s en luisteren naar favoriete muziek ter vermaak en ontspanning. Hierdoor creëert de app een zinvolle dag invulling en een actief dagritme. Daarnaast kunnen verschillende functies ingezet worden om de patiënt soms juist meer prikkels aan te bieden.

Een waardevolle aanvullende functie is de vereenvoudigde wijze waarop de patiënt met één klik de mogelijkheid heeft tot videobellen. De tablet maakt, door eerder ingevulde gegevens, zelf verbinding met degene die gebeld wordt. Dit maakt het voor patiënt zeer eenvoudig en laagdrempelig om in contact te komen met zijn naasten.

Infuuspaal

Daarnaast is er een flexibele bevestigingsarm om de tablet op verschillende plekken en hoogtes in de kamer te installeren. De patiënt kan hierdoor aan tafel, maar bijvoorbeeld ook vanuit bed gebruik maken van de tablet. Ook kan deze vastgemaakt worden aan een infuuspaal. 

Het project begon twee jaar geleden uit een onderzoeksproject van studenten van de Hogeschool Utrecht van de opleiding CMD en ICT. Zij hebben onderzoek gedaan naar de inzet van een tablet ter ondersteuning van de dagstructuur en het bieden van prikkels bij  oudere patiënten.

Terug naar boven