Nieuwsoverzicht

Patiënten willen samen beslissen

Aandacht voor persoonlijke situatie van patiënten in het St. Antonius

keuzehulp

Ruim 1600 patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis hebben hun ervaringen gedeeld over Samen Beslissen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de behoefte aan samen beslissen groot is en dat daar in het St. Antonius voldoende aandacht voor is. 95% van de patiënten van het St. Antonius Patiëntenpanel die de vragenlijst invulden, gaven aan dat zij zich in het St. Antonius goed begrepen en gehoord voelen tijdens het nemen van een beslissing voor de behandeling.

Wat is Samen Beslissen?

Samen beslissen betekent dat zorgverlener en patiënt samen keuzes maken in behandelopties. In een gesprek hierover worden niet alleen medische keuzes besproken, maar geeft een patiënt ook zijn gezondheidsdoel aan. Zo komen ze samen tot een weloverwogen behandelkeuze die het beste aansluit bij de persoonlijke situatie van de patiënt en diens behoeften en wensen.

Behandelopties en gezondheidsdoel

Om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen, vinden de bevraagde patiënten van het St. Antonius vier onderwerpen het belangrijkst:

  • verschillende behandelopties voorgelegd krijgen (49%),
  • de voor- en nadelen van de behandeling(en) moeten aan bod komen (30%),
  • hun gezondheidsdoel wordt besproken (27%),
  • uitgebreide en begrijpelijke informatie over de behandeling(en) (25%).

Niet behandelen of reanimeren

Er zijn ook onderwerpen, die minder vaak besproken worden, zoals of een patiënt wel of niet gereanimeerd wil worden. Ook de mogelijkheid om ‘niet (verder) te behandelen’ wordt niet altijd besproken. Beiden worden gemiddeld in 9% van de gevallen besproken. Deze onderwerpen vinden niet alle patiënten even belangrijk of relevant. Echter het is wel goed om hier meer aandacht voor te hebben. Iets waar het St. Antonius bij oudere patiënten die hun heup hebben gebroken al veel aandacht voor heeft. Ook bij andere aandoeningen vinden patiënten het belangrijk om te bespreken of niet behandelen in hun situatie ook een passende keuze kan zijn.

Tips om samen te beslissen

Je leven kan door een behandeling erg veranderen. Het is daarom belangrijk om na te denken over wat je belangrijk vindt in het dagelijks leven en wat je gezondheidsdoel is. Welke dingen moet of wil je na een behandeling blijven doen of wil je weer kunnen doen? Zijn er onderzoeken, medicijnen of behandelingen die je niet wilt? Jouw ideeën over je behandeling en jouw leven zijn net zo belangrijk als de ideeën van de medisch specialist. Bespreek met je arts daarom open en eerlijk wat je wel en wat je niet wilt en wat jouw persoonlijke situatie is.

Bereid je gesprek met een arts dus goed voor. Op deze websites vind je meer tips en informatie:

Voor meer informatie over het onderzoek naar Samen Beslissen, kunt u mailen naar: onderzoek@antoniusziekenhuis.nl.

Terug naar boven